¿Te ayudamos? 900 49 47 47

Máster en Màster en Educació Inclusiva

Máster Online

UVIC - Universidad Central de Catalunya

TExto no se de donde sale

foto del centro
foto del centro foto del centro foto del centro foto del centro
Ubicacion

Ciudad (Provincia) Calle Ver mapa Como llegar

Resumen

Es tracta d'un màster interuniversitari, professionalitzador i de recerca, en el qual participen la UVic-UCCc, la Universitat de Lleida i de la Universitat de les Illes Balears. Proporciona a titulats i professionals una formació específica que –seguint l'itinerari professionalitzador– els capacita per dissenyar, aplicar i avaluar propostes i plantejaments educatius que integrin les persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió, promoguin canvis per assegurar una inclusió real de totes les persones i contribueixin al desenvolupament d'institucions escolars i socials inclusives. Si se segueix l'itinerari de recerca, el Màster capacita per investigar i fer una tesi doctoral sobre aquestes mateixes propostes i plantejaments inclusius. Ubicació Vic Idioma Català Orientació El Màster té una orientació acadèmica (o mixta) amb un doble itinerari: Itinerari professionalitzador: capacita els estudiants per a una intervenció professional especialitzada en l'atenció socioeducativa de les persones amb risc d'exclusió, des d'un enfocament inclusiu. Itinerari de recerca: capacita els estudiants per iniciar un procés de recerca sobre problemes relacionats amb l'atenció socioeducativa d'aquest mateix col·lectiu de persones, des d'un enfocament inclusiu.

Requisitos: Les persones que hagin assolit els continguts i competències relacionats amb les titulacions de: Pedagogia Psicopedagogia Psicologia Altres llicenciatures o enginyeries vinculades a la docència Mestre Educació Social Treball Social Màsters de l'àmbit de l'educació

Temario completo de este curso

Mòduls

Matèries

Assignatures

Tipus

Any

Semestre

Crèdits

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació i Inclusió

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Social

OB

1

1

3,0

Actualització en Investigació

Actualització en Investigació

Investigació en Atenció a la Diversitat durant el Cicle Vital

OP

1

1

3,0

Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat

OP

1

1

3,0

Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat

OP

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa

OB

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa

OB

1

1

3,0

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat a l'Educació Primària

OB

1

1

3,0

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat a l'Educació Secundària

OB

1

1

3,0

L'Estructura i l'Organització dels Suports a l'Escola Inclusiva

OB

1

1

3,0

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat

OB

1

2

3,0

Ensenyament i Planificació Multinivell

OB

1

2

3,0

Estructuració Cooperativa de l'Activitat a l'Aula

OB

1

2

3,0

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió durant el Cicle Vital

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió al Llarg del Cicle Vital

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca

OB

1

2

3,0

Integració Social de Col·lectius amb Risc d'Exclusió

OB

1

2

3,0

Transició a la Vida Adulta i a la Vellesa

OB

1

2

3,0

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

PE

1

2

6,0

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

TFM

1

2

9,0

Mòduls

Matèries

Assignatures

Tipus

Any

Semestre

Crèdits

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació i Inclusió

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Social

OB

1

1

3,0

Actualització en Investigació

Actualització en Investigació

Investigació en Atenció a la Diversitat durant el Cicle Vital

OP

1

1

3,0

Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat

OP

1

1

3,0

Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat

OP

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa

OB

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa

OB

1

1

3,0

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat a l'Educació Primària

OB

1

1

3,0

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat a l'Educació Secundària

OB

1

1

3,0

L'Estructura i l'Organització dels Suports a l'Escola Inclusiva

OB

1

1

3,0

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat

OB

1

2

3,0

Ensenyament i Planificació Multinivell

OB

1

2

3,0

Estructuració Cooperativa de l'Activitat a l'Aula

OB

1

2

3,0

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió durant el Cicle Vital

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió al Llarg del Cicle Vital

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca

OB

1

2

3,0

Integració Social de Col·lectius amb Risc d'Exclusió

OB

1

2

3,0

Transició a la Vida Adulta i a la Vellesa

OB

1

2

3,0

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

PE

1

2

6,0

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

TFM

1

2

9,0

Ver más ...

Máster en Màster en Educació Inclusiva

Máster Online

UVIC - Universidad Central de Catalunya

Es tracta d'un màster interuniversitari, professionalitzador i de recerca, en el qual participen la UVic-UCCc, la Universitat de Lleida i de la Universitat de les Illes Balears. Proporciona a titulats i professionals una formació específica que –seguint l'itinerari professionalitzador– els capacita per dissenyar, aplicar i avaluar propostes i plantejaments educatius que integrin les persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió, promoguin canvis per assegurar una inclusió real de totes les persones i contribueixin al desenvolupament d'institucions escolars i socials inclusives. Si se segueix l'itinerari de recerca, el Màster capacita per investigar i fer una tesi doctoral sobre aquestes mateixes propostes i plantejaments inclusius. Ubicació Vic Idioma Català Orientació El Màster té una orientació acadèmica (o mixta) amb un doble itinerari: Itinerari professionalitzador: capacita els estudiants per a una intervenció professional especialitzada en l'atenció socioeducativa de les persones amb risc d'exclusió, des d'un enfocament inclusiu. Itinerari de recerca: capacita els estudiants per iniciar un procés de recerca sobre problemes relacionats amb l'atenció socioeducativa d'aquest mateix col·lectiu de persones, des d'un enfocament inclusiu.

Requisitos: Les persones que hagin assolit els continguts i competències relacionats amb les titulacions de: Pedagogia Psicopedagogia Psicologia Altres llicenciatures o enginyeries vinculades a la docència Mestre Educació Social Treball Social Màsters de l'àmbit de l'educació

3.057 €

Información adicional

Duración: 1 años

Temario completo de este curso

Mòduls

Matèries

Assignatures

Tipus

Any

Semestre

Crèdits

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació i Inclusió

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Social

OB

1

1

3,0

Actualització en Investigació

Actualització en Investigació

Investigació en Atenció a la Diversitat durant el Cicle Vital

OP

1

1

3,0

Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat

OP

1

1

3,0

Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat

OP

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa

OB

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa

OB

1

1

3,0

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat a l'Educació Primària

OB

1

1

3,0

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat a l'Educació Secundària

OB

1

1

3,0

L'Estructura i l'Organització dels Suports a l'Escola Inclusiva

OB

1

1

3,0

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat

OB

1

2

3,0

Ensenyament i Planificació Multinivell

OB

1

2

3,0

Estructuració Cooperativa de l'Activitat a l'Aula

OB

1

2

3,0

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió durant el Cicle Vital

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió al Llarg del Cicle Vital

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca

OB

1

2

3,0

Integració Social de Col·lectius amb Risc d'Exclusió

OB

1

2

3,0

Transició a la Vida Adulta i a la Vellesa

OB

1

2

3,0

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

PE

1

2

6,0

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

TFM

1

2

9,0

Mòduls

Matèries

Assignatures

Tipus

Any

Semestre

Crèdits

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació i Inclusió

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Social

OB

1

1

3,0

Actualització en Investigació

Actualització en Investigació

Investigació en Atenció a la Diversitat durant el Cicle Vital

OP

1

1

3,0

Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat

OP

1

1

3,0

Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat

OP

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa

OB

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa

OB

1

1

3,0

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat a l'Educació Primària

OB

1

1

3,0

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat a l'Educació Secundària

OB

1

1

3,0

L'Estructura i l'Organització dels Suports a l'Escola Inclusiva

OB

1

1

3,0

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat

OB

1

2

3,0

Ensenyament i Planificació Multinivell

OB

1

2

3,0

Estructuració Cooperativa de l'Activitat a l'Aula

OB

1

2

3,0

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió durant el Cicle Vital

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió al Llarg del Cicle Vital

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca

OB

1

2

3,0

Integració Social de Col·lectius amb Risc d'Exclusió

OB

1

2

3,0

Transició a la Vida Adulta i a la Vellesa

OB

1

2

3,0

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

PE

1

2

6,0

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

TFM

1

2

9,0

 
ver temario completo
 

Preguntas a exalumnos

Más cursos relacionados de Educación y formación

Llamar gratis
Llamar gratis