¿Te ayudamos? 900 49 47 47

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Oposición en Barcelona (Barcelona)

ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

TExto no se de donde sale

foto del centro
foto del centro foto del centro foto del centro foto del centro
Ubicacion

Ciudad (Provincia) Calle Ver mapa Como llegar

Resumen

Requisitos: Títol Superior Universitari

Temario completo de este curso

Programa

Aprovat en el DOGC de 12 d'agost de 2008

Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

 • Àmbit General (40 temes)
 • Àmbit Jurídic (40 temes)
 • Àmbit Econòmic (40 temes)
 • Àmbit de Prevenció (40 temes)


Proves

L'Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

 • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora
 • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
 • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts
 • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores


SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.
Ver más ...

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Oposición en Barcelona (Barcelona)

ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

Requisitos: Títol Superior Universitari

151-300 €

Temario completo de este curso

Programa

Aprovat en el DOGC de 12 d'agost de 2008

Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

 • Àmbit General (40 temes)
 • Àmbit Jurídic (40 temes)
 • Àmbit Econòmic (40 temes)
 • Àmbit de Prevenció (40 temes)


Proves

L'Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

 • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora
 • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
 • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts
 • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores


SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

 
ver temario completo
 

Preguntas a exalumnos

Más cursos relacionados de Oposiciones economía

 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Oposiciones a Grupo A1: Secretarios de la Administración Local (de Entrada)

  Oposición en Barcelona 151-300 € ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología o el título de grado equivalente.

 • MasterD Oposiciones

  Administrador de la Union Europea

  Oposición semipresencial en Barcelona Consultar precio MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.-Nivel de estudios que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de tres años como mínimo, sancionado ...

 • ADAMS Formación

  Cos superior generalitat de catalunya. àmbit general

  Oposición en Barcelona Consultar precio ADAMS Formación

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places Requisitos: Llicenciat o equivalent

 • ADAMS Formación

  Cos superior generalitat de catalunya. àmbit general

  Oposición en Girona Consultar precio ADAMS Formación

  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places Requisitos: Llicenciat o equivalent

Llamar gratis
Llamar gratis