¿Te ayudamos? 900 49 47 47

Oposición para Mossos d'Esquadra

Oposición Online

  Curso relacionado

  Mossos D'esquadra

   A consultar
  Ver curso
  Online MasterD Oposiciones

  Objetivos: Tener los conocimientos necesarios para Aprobar con Éxito la Oposición y Conseguir Plaza Fija. Requisitos: ·Ser español/a·Tener cumplidos los 18 años de edad. (18/34) ·Estatura: H 1' 70 // M 1' 60·GE/GSE/ FPI y superiores·Carne...

Recibe información de este curso

 • (no lo sé)
OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

TExto no se de donde sale

foto del centro
foto del centro foto del centro foto del centro foto del centro
Ubicacion

Ciudad (Provincia) Calle Ver mapa Como llegar

Requisitos

Nacionalidad española, conocimientos de lengua local, titulación mínima requerida: Curso, permiso de conducir: B , edad mínima requerida de 18 años, altura mínima requerida para mujeres de 1.60m, altura mínima requerida para hombres de 1.70m.

Resumen

Aquesta formació va dirigida a totes aquelles persones que desitgin formar part del Cos de Policia de la Generalitat de Catalunya, desenvolupant funcions de policia de seguretat ciutadana (vigilància, protecció de l'ordre públic i auxili)

Superació de la fase de l'oposició del procés selectiu:
Exercici de coneixements (50 preguntes tipus test) sobre el temari
Prova aptitudinal
Prova física
Entrevista personal

Temario completo de este curso

Àmbit A: coneixements de l’entorn.
A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
A.3 Àmbit sociolingüístic.
A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
A.5 Principals variables de l’estructura econòmica i social de Catalunya.
A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats
dels homes i les dones.
A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
A.8 El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.

Àmbit B: institucional.
B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).
B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
B.3 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.
B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.
B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.
B.8 L’organització territorial de l’Estat.
B.9 La Unió Europea.

Àmbit C: seguretat i policia.
C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
C.3 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.
C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
C.7 Codi deontològic policial.
C.8 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.
C.9 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

Àmbit D: actualitat.
Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social.
a) Nacional.
b) Internacional.

Ver más ...

Oposición para Mossos d'Esquadra

Oposición Online

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Aquesta formació va dirigida a totes aquelles persones que desitgin formar part del Cos de Policia de la Generalitat de Catalunya, desenvolupant funcions de policia de seguretat ciutadana (vigilància, protecció de l'ordre públic i auxili)

Consultar precio

Información adicional

Superació de la fase de l'oposició del procés selectiu:
Exercici de coneixements (50 preguntes tipus test) sobre el temari
Prova aptitudinal
Prova física
Entrevista personal

Temario completo de este curso

Àmbit A: coneixements de l’entorn.
A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
A.3 Àmbit sociolingüístic.
A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
A.5 Principals variables de l’estructura econòmica i social de Catalunya.
A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats
dels homes i les dones.
A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
A.8 El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.

Àmbit B: institucional.
B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).
B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
B.3 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.
B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.
B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.
B.8 L’organització territorial de l’Estat.
B.9 La Unió Europea.

Àmbit C: seguretat i policia.
C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
C.3 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.
C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
C.7 Codi deontològic policial.
C.8 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.
C.9 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

Àmbit D: actualitat.
Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social.
a) Nacional.
b) Internacional.

 
ver temario completo
 

Preguntas a exalumnos

Más cursos relacionados de Oposiciones Cuerpos de seguridad

 • STARJOBS

  Mossos d`Esquadra

  Oposición online Consultar precio STARJOBS

  Starjobs incorpora a su oferta formativa el curso de oposición de Mossos d`Esquadra. Pruebas:Primera Prueba: Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios y pruebas:a) Ejercicio de ...

Curso relacionado
Llamar gratis
Llamar gratis