Grado Bilingüe en Educación Primaria

Grado Bilingüe en Educación Primaria

UIC Barcelona

Carrera universitaria presencial

Barcelona


7.200 

Formem a través d’objectius. El Grau et proporciona:

Domini sobre els continguts curriculars que aplicaràs. Sempre des d’una perspectiva globalitzadora.

Tècniques per a la bona convivència a l‘aula a través de l’educació emocional i l’autonomia. Fomentaran l’esforç, la constància i la disciplina.

Coneixement de l’evolució del llenguatge en un context multicultural i plurilingüe. Integració en la docència del castellà i el català al costat d’una altra llengua estrangera per impulsar el bon hàbit de lectura en llengües diferents.

Habilitats externes a l’aula aplicables a l’organització de l’escola, les tutories amb els pares o la relació amb els agents educatius. Preparació per a les exigències de la societat actual.

Sensibilitat davant la diversitat i davant la igualtat de gènere. Respecte pels drets humans i els valors cívics.

Capacitat per acostar els alumnes al món digital i aplicar noves possibilitats pedagògiques que augmentin la riquesa cultural.

Estima pel treball cooperatiu, l’esperit crític, la responsabilitat cap a un futur sostenible.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona

Temario completo de este curso

Assignatures del curs 1

Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita

Habilitats Comunicatives III: Llengua Anglesa 1

Antropologia: Antropologia de l'educació

Educació I: Didàctica i Curriculum

Psicologia I: Bases del Desenvolupament Infantil

Sociologia I: Sociologia de l'educació

Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació

Educació III: Organització de l'espai Escolar i Materials

Psicologia II: Processos Cognitius i Aprenentatge Escolar

Assignatures del curs 2

Habilitats Comunicatives IV: Llengua Anglesa 2

Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos

Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1

Música, Expressió Plàstica i Corporal 1

Sociologia II: Sociologia de la Familia

Psicologia III: Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament

L'escola d'educació Infantil

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 2

Pràctiques Escolars 1

Infància, Salut i Alimentació

Assignatures del curs 3

Pràctiques Escolars 2

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3

Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I

Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II

Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III

Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès

Música, Expressió Plàstica i Corporal 2

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 4

Música, Expressió Plàstica i Corporal 3

Assignatures del curs 4

Optatives

Pràctiques Escolars 3

Treball Final de Grau

Ver más