¿Qué quieres aprender?

Gràfica publicitaria - disseny gràfic - gràfica multimedia

Gràfica publicitaria - disseny gràfic - gràfica multimedia

EASD Serra i Abella

Ciclo formativo presencial


Precio a consultar

Amb la realització d'aquest curs adquiriràs els coneixements en Gràfica publicitaria - disseny gràfic - gràfica multimedia.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Durada: Dos cursos acadèmics -1.830 hores-. Formació en empreses -120 hores-.

Títol: Tècnic Superior en Gràfica Publicitaria. Accés directe a estudis superiors i universitaris.

Característiques: Itinerari de Disseny Gràfic Aquest itinerari té com a objetiu formar professionals de la comunicació visual amb capacitat per projectar, coordinar i realitzar productes gràfics en els diferents àmbits d´activitat del disseny gràfic: editorial, publicitat, imatge d´identitat, senyalètica, disseny audiovisual, multimèdia, etc. Itinerari de Gràfica Multimedia Aquest itinerari té com a objetiu formar professionals de fla comunicació audiovisual capaós de projectar, coordinar i produir dissenys digitals multimèdia i aplicacions iteractives en suports com la pàgina web i el CD-Rom per a àmbits com l´editorial, la publicitat, l´oci, etc.

Mòduls: Tècniques d´expressió gràfica. Mitjans informàtics.Tipografia. Fotografia. Llenguatge audiovisual. Història de la imatge gràfica. Teoria de la imatge publicitària. Tècniques gràfiques industrials. Teoria del disseny gràfic. Projectes de gràfica publicitària. Formació i orientació laboral. Formació pràctica a empreses. Projecte final.

Itineraris:- disseny gràfic - gràfica multimèdia.

Condicions d´accés: Accés mitjançant prova a- Amb títol de batxillerat o equivalent: - Superació de la prova específica d´accés -dibuix tècnic-artístic, fonaments del disseny i tècniques d´expressió graficoplàstica-. b- Per a majors de 20 anys sense requisits acadèmics o majors de 18 anys amb títol de tècnic d´arts plàstiques i disseny: - Superació de la prova general d´accés. - Superació de la prova específica d´accés -dibuix tècnic-artístic, fonaments del disseny i tècniques d´expressió graficoplàstica-. Accés directe - Batxillerat artístic. - Barxillerat amb l´assignatura de fonaments de disseny gràfic i dues de les següents matèries: dibuix tècnic, dibuix artístic, imatge i/o tècniques d´expressió graficoplàstica. - Técnic Superior d´Arts Pl`stiques i Disseny o equivalent. - Prova d´accés aprovada a la Facultat de Belles Arts. - Altres titulacions -consultar-.

Preinscripcions del 14 al 25 de maig

Ver más