Finances per a no financers

Finances per a no financers

PIMEC Formació

Curso presencial

Tarragona


Precio a consultar

Familiaritza’t amb el llenguatge financer. Per gestionar i entendre el funcionament d’una empresa és imprescindible adquirir coneixements sobre les finances. En aquest curs aprendràs conceptes teòrics i, sobretot pràctics, de l’àrea financera que t’ajudaran a prendre millors decisions per a l’empresa, guanyaràs confiança a l’hora de presentar o interpretar la informació sobre el control econòmic i sabràs identificar i utilitzar el vocabulari financer.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Tarragona

Objetivos

Objectius generals: - Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control. Objectius específics: - Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable - Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió - Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa - Conèixer la gestió financera d'una empresa

Temario completo de este curso

Continguts
1. La comptabilitat en l'empresa
1.1. Plà General Contable: Estructura i marc conceptual
1.2. Conceptes bàsics de la comptabilitat financera
2. Anàlisi econòmic - financera
2.1. Els estats financers
2.2. Anàlisi de la solvència
2.3. Anàlisi de l'endeutament financer
2.4. Anàlisi de l'autonomia financera
2.5. Anàlisi de la liquiditat
2.6. El Fons de Maniobra
2.7. El Cicle d'explotació
2.8. Període de maduració
3. Control de gestió
3.1. Arees de control
3.2. Costos, Tresoreria i pressupostos
3.3. Indicadors i quadres de comandament
4. Introducció a les finances
4.1. Patrimoni
4.2. Fons de maniobra
4.3. El balanç de la situació: Actiu i passiu
4.4. El compte de pèrdues i guanys
4.5. Ratis
5. Gestió econòmica de l'empresa
5.1. Cash flow. Autofinanciació
5.2. Rendibilitat econòmica i Rendibilitat financera
5.3. Apalancament
5.4. Llindar de rendibilitat
5.5. Anàlisi de costos: cost-benefici
5.6. Anàlisi d'inversions
5.7. Pressupostos de tresoreria
6. Gestió financera de l'empresa
6.1. Fonts de finançament a curt termini
6.2. Fonts de finançament a llarg termini
6.3. Anàlisi patrimonial dels estats financers
6.4. Inversió en productes bancaris
6.5. Inversió en borsa
Ver más