¿Qué quieres aprender?

Curs de preparació per a la prova de més grans de ...

Curs de preparació per a la prova de més grans de 45 anys

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Curso online


184

Duración : 2 Semestres

Aquest és un curs impartit per internet, pensat per acompanyar als alumnes que desitgin superar la Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Que consta de l’examen de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Preparar l’alumne per a què superi amb èxit l’e-xamen oficial d’Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.

A quién va dirigido

Persones que tinguin 45 anys o més d’edat, i que es-tiguin interessades en poder accedir a estudis uni-versitaris, i que no tinguin cap titulació acadèmica o experiència laboral que els permeti fer-ho directament.

Requisitos

Tenir els 45 anys d’edat (o més) en l’any natu-ral en el que es celebri la prova. No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés directa a la Universitat.

Temario completo de este curso

Els alumnes segueixen des de casa els continguts, comptant amb un professor de suport, equip tècnic i administratiu del centre. A través del nostre campus virtual, l’alumne podrà aprofitar tots els recursos de les nostres tecnologies. El curs prepara per a superar els tres exàmens de pro-va d’accés per a més grans de 45 anys.
  • Preparació per a comentar un text.
  • Llengua catalana.
  • Llengua castellana.
Ver más