¿Qué quieres aprender?

Llatí clàssic (también en castellano)

Llatí clàssic (también en castellano)

Institut Superior de Ciències Religioses

Curso online


245

Duración : 4 Meses

A ningú no passa desapercerbut que el deplegament al llarg del temps de la llengua llatina impressiona tant o més com l'extensió, en l’espai, de l'antic Imperi romà. Des d’aleshores ençà, un gran nombre d’inscripcions, de llegendes en monedes i, sobretot, d’obres literàries i científiques de valor perenne i universal, els clàssics, constitueix la millor prova de la vitalitat constant de la llengua llatina, que no es va aturar ni tan sols després de la caiguda de l’Imperi d’Occident. De fet, la llengua llatina fou durant segles vehicle de transmissió de tot un bagatge cultural que es palesa en tots els camps de la nostra civilització: el dret, la literatura, les institucions, la religió, la filosofia, la ciència, els corrents humanistes i l’estètica, entre d’altres. Recordem només que, en les llengües romàniques, el llatí no solament constitueix la base patrimonial més important sinó també la font principal per a la creació de nous termes. Pel que fa a l’estudi de la llengua llatina adreçada al coneixement del missatge cristià, aquesta esdevé indispensable per tal d'accedir a les seves fonts i copsar-ne plenament el seu sentit i, així, poder aprofundir amb major efectivitat en la reflexió teològica i religiosa.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Coneixements: • Adquirir nocions de la gramàtica llatina, a partir de textos i documents des del s. I fins als nostres dies. • Conèixer el vocabulari bàsic emprat. • Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per aquest nivell. Habilitats: L'alumne serà capaç de • reconèixer les estructures bàsiques de la llengua llatina, • diferenciar construccions sintàctiques i/o relacionar-les, • reconèixer figures retòriques bàsiques, • analitzar morfosintàcticament i traduir frases de dificultat raonable del llatí al català / castellà.

A quién va dirigido

Persones que estiguin interessades a apropar-se a la cultura romana, i al llatí clàssic. Persones interessades en la història i en la religió. També cal provar cert interès en l'ús de les noves tecnologies a l'hora d'aprendre nous conceptes.

Requisitos

No cal coneixements previs de llatí clàssic a l'hora de cursar el primer curs. Sí que és recomanable estar familiraritzat amb la gramàtica i la sintaxi de la propia llengua. També es necessari tenir coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Temario completo de este curso

Coneixements:
• Adquirir nocions de la gramàtica llatina, a partir de textos i documents des del s. I fins als nostres dies.
• Conèixer el vocabulari bàsic emprat.
• Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per aquest nivell.
Habilitats: L'alumne serà capaç de
• reconèixer les estructures bàsiques de la llengua llatina,
• diferenciar construccions sintàctiques i/o relacionar-les,
• reconèixer figures retòriques bàsiques,
• analitzar morfosintàcticament i traduir frases de dificultat raonable del llatí al català / castellà.
Ver más