Microsoft Excel 2003

Microsoft Excel 2003

EyL FORMACION

Curso online


Precio a consultar

Curs per a aprendre a utilitzar el full de càlcul Microsoft Excel 2003, explicant les funcions que l'aplicació posseeix i veient l'ús d'aquest programa per a crear i modificar fulls de càlcul, tant senzills com altres més complexos.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

• Microsoft Excel 2003 Avançat (Català)
Descripció de funcions avançades del full de càlcul Microsoft Excel 2003, veient l'ús de fórmules, funcions i gràfics en els llibres d'Excel. També es descriuen aspectes avançats relatius a l'edició de fulles i al format de les cel•les, i s'explica la relació d'Excel i Internet, per a col•locar les dades d'un full de càlcul en una pàgina web.


o Fórmules
o Funcions
o Format avançat de cel•les
o Més sobre l'edició dels fulls
o Crear gràfics
o Col•locar dades en la Web

Ver más