Microsoft Outlook 2003

Microsoft Outlook 2003

EyL FORMACION

Curso online


Precio a consultar

Curso para aprender a utilizar o programa organizador persoal Microsoft Outlook 2003, que permite manexar a información persoal e profesional que se utiliza no traballo cotián nunha oficina: programación de citas, eventos e reunións, contactos

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Requisitos

Galego.

Temario completo de este curso

• Microsoft Outlook 2003 (Galego)
Estúdase a utilización do programa organizador persoal Microsoft Outlook 2003, que permite manexar a información persoal e profesional que se utiliza no traballo cotián nunha oficina: programación de citas, eventos e reunións, contactos, correo electrónico, tarefas, notas, etc.

o Introdución a Outlook 2003
o A lista de contactos
o Operacións con contactos
o Correo electrónico
o Xestión do correo
o O calendario
o Tarefas, diario e notas

Ver más