¿Qué quieres aprender?

Anglès beginner

Anglès beginner

Aula de formació

Curso subvencionado presencial

Vilafranca del Penedes (Barcelona)


Precio a consultar

Com a objectius per a aquesta acció formativa s'ha fixat iniciar els participants en la llengua anglesa, mitjançant l'aprenentatge del vocabulari i les expressions més simples i quotidianes, així com fomentar el desenvolupament de les habilitats comunicatives dels assistents util

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Vilafranca del Penedes

Requisitos

Curs 100% subvencionat dirigit a totes les persones que estiguin treballant independentment del sector que siguin.

Temario completo de este curso

Expressions habituals termes relacionats:What's your name?


where are you from?


what's your job?


who's this?


do you like tea?


what's this in English


do you like cooking?


does she like her job?


what does he do?


is there a telephone in your living room?


how much is that?


what's your favourite season?Comprensió lectora.Comprendre la intenció comunicativa i les idees essencials en textos breus y senzills relacionats amb les necessitats de la vida quotidiana.


Trobar informació específica en els mateixos textos


Ser capaç d'inferir el sentit del lèxic i de les estructures desconegudes, a partir del coneixement del tema i del contextExpressió escrita


Produir notes, cartes i correu electronic senzills, breus i correctes.
Comprensió auditiva


Entendre informació de tipus convencional i temes quotidians sobre fets coneguts, captant el que és essencial i dades específiques (situacions i funcions pròpies del primer cicle)


Entendre les idees, opinions, preguntes i experiències personals dels altres, expressades de forma directa i explícita
Expressió oral


Interaccionar adequadament en les situacions de comunicació de la vida quotidiana i de la situació de classe.


Adaptar les seves intervencions a la situació de comunicació (registre formal o informal, tipus de discurs, acte de llenguatge pertinent, reacció pragmàtica adequada)


Narrar experiències personals o fets coneguts, descriure situacions, expressar i justificar les idees i opinions, transmetre missatges


Exposar breument un tema conegut de forma clara i coherent


Utilitzar estratègies de comunicació que supleixin les carències lingüístiquesVilafranca del Penedès.

Ver más