Atenció al client

Fundación Pere Tarrés
Precio

Gratis

Curs de formació de curta durada subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya adreçat prioritàriament per a persones en actiu (treballadores).

Duración

6 Días

Objetivos

OBJECTIUS GENERALS: - Adquirir els coneixements, habilitats i destreses que permetin, a través de la comunicació, oferir una qualitat de servei i atenció al client . OBJECTIUS ESPECÍFICS: - Conèixer el procés de comunicació. - Adquirir destreses en el llenguatge no verbal i la comunicació oral. - Conèixer la tipologia de la comunicació escrita. - Desenvolupar pautes de conducta: l'escolta i les preguntes i una actitud positiva cap als clients. - Identificar i aplicar les fases de la comunicació aplicada a l´atenció dels usuaris. - Posar en pràctica les habilitats de la comunicació verbal, no verbal i escrita. - Adquirir destreses per interactuar amb el client des de la detecció de necessitats fins al servei prestat. - Desenvolupar pautes de conducta de gestió i resolució de situacions conflictives.

Requisitos

Una vegada realitzada la preinscripció cal enviar a: formaciosubvencionada@peretarres.org, la següent documentació i informació per tal de formalitzar-la: Fotocòpia del NIE/NIF Indicar si sou treballadors en actiu. En cas afirmatiu, detallar el nom de l'empresa Fotocòpia de la capçalera de la nòmina És important posar a l’assumpte del correu electrònic el CODI + NOM DEL CURS i el vostre NOM I COGNOMS. Un cop rebuda la documentació requerida, ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de confirmar la inscripció al curs.

Impartición

Curso subvencionado en Barcelona

Sedes

Barcelona
Abril 2017

Temario completo de este curso

Mòdul 1. L’atenció a l´usuari (6h)
- L’empresa centrada en la persona
- Què és el client/usuari per a l’entitat?
- Conceptes bàsics de l’atenció a l´usuari
- La qualitat en l’atenció a l´usuari
- Perfil del professional que atén a l´usuari
Mòdul 2. La comunicació eficaç (6h)
- Concepte i elements del procés de comunicació efectiu.
- Conseqüències de la comunicació no efectiva.
- Comunicació verbal i no verbal.
- Diferents nivells de comunicació.
- Estils de comunicació.
- Les barreres en la comunicació amb el client.
- Estils de resposta en la interacció verbal: assertiu, agressiu i no assertiu.
Mòdul 3. Coneixement del client (6h)
- Tipus de motivació i necessitats.
- Com conèixer i satisfer les necessitats del client. Tècniques d’escolta activa.
- Com conèixer les opinions i suggeriments del client.
- Tipologia de clients.
- Tractament de les actituds dels clients.
Mòdul 4. La interacció amb el client (6h)
- La importància de la relació.
- Contacte i aproximació al client.
- Tipus d’interacció amb el client.
- El contacte presencial.
- El contacte telefònic: llenguatge i l'actitud en l'atenció telefònica.
- El correu electrònic.
Mòdul 5. Gestió i resolució de situacions difícils. (6h)
- Tècniques de resolució de conflictes.
- Pautes de comportament en el procés d'atenció a les reclamacions.
- Documentació de les reclamacions i informació que ha de contenir
- L’autocontrol emocional.
Ver más

Más cursos relacionados de Atención al cliente

Grupo Método

ESTRATEGIAS DE SERVICIOS: CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Grupo Método - Curso subvencionado online
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 10. ¿CÓMO LANZAR UN PROGRAMA DE CALIDAD? 11. ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 12. EJEMPLOS DE MALA CALIDAD

Gratis
Centro de Formación San Nicolás

COMM002. Atención al cliente y calidad del servicio

Centro de Formación San Nicolás - Curso subvencionado online
IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE Todos somos clientes. Principios de la atención al cliente. Concepto de calidad útil y coste de la no calidad

Gratis
GRUPO ATU

UF0349: (Transversal) Atención al cliente en el proceso comercial

GRUPO ATU - Curso subvencionado online
UF0349: (Transversal) ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO DE COMERCIAL

Gratis
ICADEPRO

MF0241 INFORMACION Y ATENCION AL CLIENTE

ICADEPRO - Curso subvencionado para trabajadores online
Procesos de atención al cliente/consumidor. Calidad en la prestación del servicio de atención al cliente. Aspectos legales en relación

Gratis
Aspasia

Resolución de conflictos con clientes

Aspasia - Curso subvencionado para trabajadores online
"1.¿CÓMO REACCIONAMOS ANTE EL CONFLICTO? 2.EL CONFLICTO GENERADO POR LAS EXPETATIVAS NO SATISFECHAS 3.¿QUÉ ESPERA EL CLIENTE CUANDO EXPRESA

Gratis
Ver más