Comptabilitat bàsica i informatitzada

Comptabilitat bàsica i informatitzada

CEMFORMACIO

Curso subvencionado presencial

Rubí (Barcelona)


Precio a consultar

Duración : 10 Semanas

Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents perspectives, com són l’orgànica o l’econòmica. Aquesta última però, és imprescindible per poder fer previsions i calcular els impostos pertinents.

Actualment la “gestió comptabilitat” no es pot concebre si no és informatitzada. Cal per això comptar amb un “entrenament” que ens introdueixi amb seguretat en l’ús de l’aplicació informàtica i sigui un punt de partida per a la progressió personal del professional o usuari de l’aplicació, un progrés que es basi en uns fonaments sòlids des d’una perspectiva actual i moderna de l’ús de les aplicacions informàtiques per a la gestió comptable.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Rubí
Marzo 2020

Objetivos

-Iniciar al alumne en els conceptes bàsics. -Ensenyar-li els procediments tècniques generals. -Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet. -En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla -Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants. -Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos. -Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final. -Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat. -Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables. -Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat. -Aprendre les parts bàsiques del programa. -Agafar agilitat en la seva utilització. -Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir. -Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

Requisitos

Coneixements bàsics d'informàtica

Temario completo de este curso

comptabilitat informatitzada
1. El procés comptable
1.1. Comptes Llibres
1.2. Assentaments comptables
1.3. Els documents final de la comptabilitat
1.4. Balanç de situació
1.5. Compte de Pèrdues i Guanys2. El programa informàtic
2.1. Què es un programa de comptabilitat
2.2. Per què serveix
2.3. Altres aplicacions3. Estructuració bàsica del programa de com
3.1. Operacions generals
3.2. Definició del Pla comptable
3.3. Obertura de comptes
3.4. Operacions específiques
Comptabilitat bàsica
1. El patrimoni.
a. El Balanç de situació
b. Informació sobre la gestió
c. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable
a. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
b. Els llibres comptables 2.2.1. Diari
c. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.
a. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
b. Les operacions de compres i vendes
c. La periodificació d’existències
d. El concepte de consum.


4. Tractament comptable de l’IVA
a. L’IVA com a impost sobre el consum final
b. Definició de l’IVA
c. Meritació de l’IVA.
d. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
a. Concepte i necessitat de l’ amortització.
b. Comptabilització de les amortitzacions.

Regulació Fiscal de les amortitzacions
Ver más