Análisis de Balances (ONLINE)

Análisis de Balances (ONLINE)

TADEL FORMACIÓ

Curso subvencionado online


Gratis

Duración : 1 Mes

Objectius generals

- Conèixer les principals tècniques i instruments de l'anàlisi comptable i pressupostari

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Objectius específics - Introduir els participants en la metodologia comptable i en les aplicacions informàtiques per a comptabilitat - Conèixer com s'elaboren els comptes anuals i la comptabilitat provisional - Comprendre els processos de finançament - Aprendre els processos relacionats amb l'anàlisi comptable

Temario completo de este curso

1. Metodologia comptable

1.1. Introducció. Compte: definició, estructura i elements

1.2. Classificació dels comptes i el seu tractament

1.3. Aplicació del conveni de càrrec i abonament de comptes

1.4. Sistema de partida doble

2. Elaboració dels comptes anuals

2.1. El balanç. Estructura

2.2. Compte de pèrdues i guanys

2.3. Presentació i elaboració

3. Processos de finançament

3.1. Anàlisi financera bàsic

3.2. Gestió de riscos

3.3. Processos i mecanismes de finançament

4. Anàlisi comptable

4.1. Anàlisi de rendibilitat

4.2. Anàlisi de solvència i liquiditat

4.3. Anàlisi d'eficiència i ràtios de mercat

4.4. Predicció de beneficis

4.5. Predicció de fallida

5. Comptabilitat provisional

5.1. Valors provisionals en els comptes anuals

5.2. Ajustaments

6. Aplicacions informàtiques

6.1. Programes de comptabilitat

6.2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques

Ver más