¿Qué quieres aprender?

Finances per gestionar amb èxit la teva Pime

Finances per gestionar amb èxit la teva Pime

PIMEC Formació

Curso subvencionado online

Descuento Lectiva
355 € 295

"PIMEC juntament amb IEF (Institut d'Estudis Financers) hem creat un curs d'especialització perquè a partir de l'anàlisi de les finances puguis veure la realitat econòmica de la teva empresa i, així, puguis prendre decisions adequades, de les quals, en bona mesura, dependrà l'èxit de la companyia.

L'estructura de l'empresa catalana està dominada per microempreses i petites empreses familiars, en les quals el paper del gerent de l'empresa, com a ànima del negoci, és absolutament vital. La gestió de l'empresa per part del gerent no és tasca senzilla, ja que aquesta figura acostuma a ser també el comercial de l'empresa, el responsable de Recursos Humans, el responsable de producció i, com no, el responsable financer.

Amb aquesta multiplicitat de rols cal tenir molt clar què fer i com prioritzar cada actuació en cada un d'aquests àmbits. Aquest curs facilita les eines necessàries per tal que aquest gerent ""multi-rol"" pugui gestionar amb èxit la seva empresa des d'un punt de vista financer. La formació es durà a terme en streaming (videoconferència) a través de l'Aula Virtual de Pimec (veure detall de les sessions a l'apartat de calendari/horari). Prèviament a l'inici es facilitarà als participants les claus d'accés. "

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

1. La salut financera de la meva empresa
- Documents bàsics: balanç i compte de resultats.
- Com valorar la salut financera d ela meva empresa.
- Diagnòstic i accions correctives.
- Cas pràctic: anàlisi de la salut financera de dues empreses.
2. Com gestionar el compte de resultats de forma eficaç
- Diferents formats de compte de resultats.
- La gestió del marge brut.
- Gestió del punt d'equilibri.
- Casos pràctics.
3. Créixer en beneificis a través d'una gestió de preus encertada.
- Com fixem els preus?
- La percepció del valor i la sensibilitat del preu. Estratègies de preus i preus psicológics.
- Gestió de descomptes, `romocions, gestió de tarifes de preus. Com evitar una guerra de preus.
- Casos pràctics.
4. Com finanço la meva empresa
- Productes per finançar la meva empresa.
- Negociació amb les entitats financeres.
- Les Fintech.
- Cas pràctic: exemples d'empreses ben i mal finançades.
5. Com planifico el futur financer de la meva empresa
- Elaboració dels diferents pressupostos.
- Seguiment del negoci.
- Actuació davant de desviacions.
- Cas pràctic: Elaboració d'indicadors de seguiment.
6. Gestió de riscos
- Risc de crèdit.
- Riscos a assegurar obligatòriament i de forma recomanable.
- Cas pràctic: exemple de gestió de risc de crèdit.
7. Quin valor té la meva empresa
- Què cal fer abans de vendre la meva empresa?
- Principals mètodes de valoració.
- La negociació final.
- Cas pràctic: exemple de valoració d'empresa.
Ver más