APPS FACTORY: CREACIÓN DE APPS PARA LA OCUPACIÓN DE JÓVENES TALENTOS

TADEL FORMACIÓ
Precio

Gratis

Apps factory és un projecte professional que té com a principal objectiu el descobriment de joves talents per acompanyar-los en la seva inserció en l'àmbit de les aplicacions APPs. Tadel Formació proporcionarà als usuaris un procés d'orientació laboral i una formació específica en disseny i programació per a l'elaboració del seu propi project d'APP. Les empreses participaran de forma activa en el procés d'assesorament als participants a través de sessions d'informació i mentoring. El projecte es desenvoluparà entre febrer i desembre del 2017

Duración

12 Meses

Objetivos

L’objectiu principal del nostre projecte és aconseguir l’ocupabilitat dels joves en l’àmbit de les aplicacions Apps a través de la creació d’un procés d’intermediació i de sinèrgies entre els participants i les empreses del sector que possibilitin el descobriment i creixement professional de nous talents per incorporar-los al mercat laboral ja sigui amb la contractació en empreses o a través de l’autoocupació.

A quién va dirigido

Joves menors de 30 anys Inscrits al programa de Garantia Juvenil que han finalitzat els estudis obligatoris i necessiten un procés d’orientació per dirigir les seves trajectòries professionals i executar el seu projecte en el sector dels apps per mòbils.

Requisitos

- Menors de 30 anys - Inscripció al programa de Garantia Juvenil - Interès i motivació pel món app i les noves tecnologies

Impartición

Curso subvencionado para desempleados en Barcelona

Sedes

Barcelona

Temario completo de este curso

FASES DEL PROJECTE:
FASE 1: ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACOMPANYAMENT A L’OCUPACIÓ:
Assessorament individual en la recerca de feina
Sessions grupals dinamitzades per professionals de les Apps
Visites a empreses per facilitar coneixement real del sector de les Apps
FASE 2: FORMACIÓ D’APLICACIONS APP’S:
Disseny i usabilitat de projectes App’s (470 hores)
Desenvolupament, programació i publicació d’Apps (470hores)
Formació per l’emprenedoria (110hores)
FASE 3: CONCURS DE CREACIÓ D’APPS:
Creació de l'App
Mentoring amb empreses del sector
Assessorament pel llançament de l'App
Presentació final de les Apps

FASE 4: PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL:
Programació d’entrevistes de selecció amb empreses del sector

Descobreix més fent click aquí: www.appsfactory.cat

Ver más

Más cursos relacionados de Diseño web

Prospera

Creación de Páginas Web con HTML5 Y CSS3

Prospera - Curso subvencionado online
"1.HTML5 y CSS3. 1.1. Elementos estructurales de HTML5 1.2. Trabajando con esquemas HTML5 1.3. Formularios HTML5 1.4. Dibujar con el elemento canvas (

Gratis
Aspasia

Creación, programación y diseó de páginas web dinámicas

Aspasia - Curso subvencionado para trabajadores online
1. CONCEPTOS PREVIOS DE PROGRAMACIÓN. 2. LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS: HTML. 3. INTRODUCCIÓNA LOS LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y A LA POO (

Gratis
Dicampus

Creación, programación y diseño de páginas Web

Dicampus - Curso subvencionado para trabajadores online
"1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO DE PÁGINAS WEB. 1.1. Configuración y estructura básica de una página web. 1.2. Contenidos. 1.3. Medias. 1.4. Di

Gratis
ASEDEM

Publicación de paginas web (MF0952_2)

ASEDEM - Curso subvencionado para desempleados en BARCELONA (Barcelona)
, Internet y extranet; empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos para su gestión. Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Desarrollador

Gratis
Enclave Formación

Dreamweaver: diseño de páginas web

Enclave Formación - Curso subvencionado para trabajadores online
del Sitio. Creación y mantenimiento. 2. CREAR SITIOS WEB 2.1. Introducción 2.2. Sintaxis HTML 2.3. Mi primera página web 2.4. Etiquetas HTML 3. DISEÑO

Gratis
Ver más