¿Qué quieres aprender?

Certificat de professionalitat: Assajos físics i fisicoquímics

Certificat de professionalitat: Assajos físics i fisicoquímics

Escola Sant Gervasi, SCCL

Curso subvencionado para desempleados presencial

Mollet Del Valles (Barcelona)


Gratis

Duración : 5 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Mollet Del Valles
Septiembre 2020

Objetivos

Obtenir una titulació oficial que m'acrediti per a realitzar assajos físics o fisicoquímics de materials a laboratoris o empreses de diferents sectors.

A quién va dirigido

Prioritariament a persones aturades del sector que no tenen la titulació pertinent, o als qui vulguin reorientar el seu perfil professional, preferentment: persones amb especials dificultats d' inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d' ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys, persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret, persones amb baixa qualificació professional, joves menors de 30 anys, persones beneficiàries dels programes Prepara, Activación para el Empleo i d' altres que comportin l' obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l' ocupació, dins de les polítiques actives d' ocupació, persones sol.licitants de protecció internacional i d' altres col.lectius vulnerables sotmesos a persecució, persones que ja tinguin acreditades una o més unitats de competència.

Requisitos

•Tenir el títol de batxillerat. • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3. • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives. • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Temario completo de este curso

Porgrama:
MF0052_3: Qualitat al laboratori (130 h).
MF0053_3: Mostreig per assajos i anàlisi (90h).
MF0056_3: Assajos físics de materials (90h).
MF0057_3: Assajos fisicoquímics (130 H)
MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics (80 h).
FCO: Formació complementària (20 H).
Ver más