Certificat de professionalitat: Assajos físics i fisicoquímics

Escola Sant Gervasi, SCCL
Precio

Gratis

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i d’anàlisi sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats, productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant sota les normes de bones practiques al laboratori així com observant la seguretat i les condicions mediambientals.

Duración

5 Meses

Objetivos

Obtenir una titulació oficial que m' acrediti per a realitzar assajos físics o fisicoquímics de materials a laboratoris o empreses de diferents sectors.

A quién va dirigido

Prioritariament a persones aturades del sector que no tenen la titulació pertinent, o als qui vulguin reorientar el seu perfil professional, preferentment: persones amb especials dificultats d' inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d' ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys, persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret, persones amb baixa qualificació professional, joves menors de 30 anys, persones beneficiàries dels programes Prepara, Activación para el Empleo i d' altres que comportin l' obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l' ocupació, dins de les polítiques actives d' ocupació, persones sol.licitants de protecció internacional i d' altres col.lectius vulnerables sotmesos a persecució, persones que ja tinguin acreditades una o més unitats de competència.

Requisitos

"•Tenir el títol de batxillerat. • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3. • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives. • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Impartición

Curso subvencionado para desempleados en Mollet Del Valles (Barcelona)

Sedes

Mollet Del Valles
Abril 2020

Temario completo de este curso

Porgrama:
MF0052_3: Qualitat al laboratori (130 h).
MF0053_3: Mostreig per assajos i anàlisi (90h).
MF0056_3: Assajos físics de materials (90h).
MF0057_3: Assajos fisicoquímics (130 H)
MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’assajos físics i fisicoquímics (80 h).
FCO: Formació complementària (20 H).
Ver más

Más cursos relacionados de Salud >> otros

Fundación Pere Tarrés

Atenció sociosanitaria a persones dependents en domicilis

Fundación Pere Tarrés | Curso subvencionado para desempleados en Barcelona
Aquest curs està format pels següents mòduls formatius: MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170 hores) -UF0119: Característiques i

Gratis
Fundesplai

CP ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN CENTRES EDUCATIUS - MF1426_3: Aplicació tècnica de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu de l'ACNEE

Fundesplai | Curso subvencionado para desempleados en L' Hospitalet De Llobregat (Barcelona)
El Certificat de Professionalitat està composat per mòduls. Tot i que aquest curs està començat, encara et pots incorporar als següents mòduls

Gratis
CAPACITA FORMACIÓN S.L

Promoción y educación para la salud

CAPACITA FORMACIÓN S.L | Curso subvencionado para trabajadores online
de declaración obligatoria TEMA 6. DROGODEPENDENCIAS I 6.1. Concepto 6.2. Factores de riesgo 6.3. Clasificación general de las drogas de abuso mayor en la sociedad

Gratis
Euroconsulting Servicio de Prevención Ajeno SL

Responsabilidad legal sanitaria

Euroconsulting Servicio de Prevención Ajeno SL | Curso subvencionado para trabajadores online
. Consentimiento Informado. 1.6. Lex Artis. 1.7. Determinaciones sobre la Historia Clínica. 2. RESPONSABILIDAD PENAL I 2.1. Consideraciones Generales. 2.2. El Dolo

Gratis
Lidera Formacion

Medicina en situaciones extremas (I) (Para trabajadores en Activo)

Lidera Formacion | Curso subvencionado a distancia
Vol I.

Gratis
Ver más