Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Fundación Pere Tarrés

Curso subvencionado para desempleados presencial

Barcelona


Gratis

Duración : 7 Meses

Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l’equip interdisciplinar, utilitzant o generant, en el seu caso, els recursos per a assolir el màxim grau d’autonomia personal i inclusió a través d’ accions d’ acompanyament, tant en l’ àmbit educatiu com a social, processos d’ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l’ús de les noves tecnologies i la intervenció en i amb les seves famílies.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona
Mayo 2017

A quién va dirigido

El participant d’aquest curs desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Desenvoluparà la seva activitat professional per compte aliena en l’àmbit publico i privat, en col·laboració amb l’ equip interdisciplinar on s’ inserta, en las àrees de disseny, execució i avaluació de projectes d’ intervenció socioeducativa En el desenvolupament de l’ activitat professional s’ aplicaran els principis d’ accessibilitat universal d’ acord amb la legislació vigent.

Requisitos

Estar en possessió del Títol de Batxiller. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Temario completo de este curso

MF1448_3: Recursos socials i comunitaris per a persones amb discapacitat (60h)MF1449_3: Acompanyament de persones amb discapacitat en activitats programades (70h)MF1450_3: Processos d’ inclusió de persones amb discapacitat en espais d’ oci i de temps de lleure (80h )MF1451_3: Entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica a persones amb discapacitat (80h)MF1452_3: Intervenció amb famílies de persones amb discapacitat. (80h)MP0478: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80h)
Ver más