Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Fundación Pere Tarrés
Precio

Gratis

Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions de promoció i intervenció socioeducativa adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l’equip interdisciplinar, utilitzant o generant, en el seu caso, els recursos per a assolir el màxim grau d’autonomia personal i inclusió a través d’ accions d’ acompanyament, tant en l’ àmbit educatiu com a social, processos d’ oci i temps de lleure, entrenament en estratègies cognitives i en l’ús de les noves tecnologies i la intervenció en i amb les seves famílies.

Duración

7 Meses

A quién va dirigido

El participant d’aquest curs desenvolupa la seva activitat professional dins de l’àmbit dels Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Desenvoluparà la seva activitat professional per compte aliena en l’àmbit publico i privat, en col·laboració amb l’ equip interdisciplinar on s’ inserta, en las àrees de disseny, execució i avaluació de projectes d’ intervenció socioeducativa En el desenvolupament de l’ activitat professional s’ aplicaran els principis d’ accessibilitat universal d’ acord amb la legislació vigent.

Requisitos

Estar en possessió del Títol de Batxiller. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Impartición

Curso subvencionado para desempleados en Barcelona

Sedes

Barcelona
Mayo 2017

Temario completo de este curso

MF1448_3: Recursos socials i comunitaris per a persones amb discapacitat (60h)MF1449_3: Acompanyament de persones amb discapacitat en activitats programades (70h)MF1450_3: Processos d’ inclusió de persones amb discapacitat en espais d’ oci i de temps de lleure (80h )MF1451_3: Entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica a persones amb discapacitat (80h)MF1452_3: Intervenció amb famílies de persones amb discapacitat. (80h)MP0478: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80h)
Ver más

Más cursos relacionados de Educación social

Fundesplai

CP ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN CENTRES EDUCATIUS (SUBVENCIONAT)

Fundesplai - Curso subvencionado para desempleados en El Prat De Llobregat (Barcelona) y 1 sede más
Mòdul 1 : Aplicació de tècniques de mobilitat, orientació i deambulació en els desplaçaments interns pel centre educatiu de l'alumnat amb necessitats

Gratis
formate.es

Multiculturalidad

formate.es - Curso online
europeas -Las políticas sociales y educativas ante el fenómeno de multiculturalidad. 4. La comunicación entre personas con códigos sociales diferentes. 4.1

Gratis
ERANTIS

Actividades De Educación En El Tiempo Libre Infantil Y Juvenil

ERANTIS - Curso subvencionado a distancia
del proceso de socialización en la infancia, adolescencia y juventud . Impartición de una educación en valores y rol de la persona educadora . Valoración

Gratis
Grupo Femxa

Educación en Valores

Grupo Femxa - Curso subvencionado online
. 2. Concepto. 3. Adolescentes infractores: perfil, factores de riesgo y protección. 4. Intervención socioeducativa abierta. 5. Intervención

Gratis
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL

PROGRAMA SUPERIOR EN INFORMACION JUVENIL

EMPRENDE BUSINESS SCHOOL - Curso subvencionado online
Organización de acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal 60

hasta 150 €
Ver más