Mediació Comunitària

Mediació Comunitària

Fundación Pere Tarrés

Curso subvencionado para trabajadores presencial

Barcelona


Gratis

Duración : 5 Meses

Gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona
Mayo 2019

Requisitos

a) Títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics. b) Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir. c) Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional . d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives. i) Prova d'accés a la universitat majors de 25 anys i/o 45 anys

Temario completo de este curso

MF1038_3: Contextos socials d'intervenció comunitària. (50 hores)
MF1039_3: Prevenció de conflictes. (70 hores)
MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació. (90 hores)
MF1041_3: Valoració, seguiment, i difusió d'accions de mediació. (80 hores)
MF1026_3 (Transversal): Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. (50 hores)
MP0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Mediació Comunitària (80 hores).

Ver más