¿Qué quieres aprender?

Operacions bàsiques en planta química (Certificat de professionalitat) - Mollet del ...

Operacions bàsiques en planta química (Certificat de professionalitat) - Mollet del Vallés

Escola Sant Gervasi, SCCL

Curso subvencionado para trabajadores presencial

Mollet Del Valles (Barcelona)


Gratis

Duración : 3 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Mollet Del Valles
Enero 2021

Objetivos

Obtenir una titulació oficial que m' acrediti com a Operador de planta química.

A quién va dirigido

Prioritariament a persones desocupades del sector químic que no tenen titulació, o que vulguin reorientar el seu perfil professional, referentment: persones amb especials dificultats d' inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d' ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys, persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret, persones amb baixa qualificació professional, joves menors de 30 anys, persones beneficiàries dels programes Prepara, Activación para el Empleo i d' altres que comportin l' obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l' ocupació, dins de les polítiques actives d' ocupació, persones sol.licitants de protecció internacional i d' altres col.lectius vulnerables sotmesos a persecució, persones que ja tinguin acreditades una o més unitats de competència.

Requisitos

•Tenir el títol de graduat en educació secundària. •Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2. •Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir. •Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives. •Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Temario completo de este curso

Programa:
MF0045_2: Operacions bàsiques de procés químic (150 hores).
MF0046_2: Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química (170 hores).
MF0047_2: Control local en Planta Química (130 h).
MF0048_2: Seguretat i medi ambient en planta química (80 h).
MP0053_2: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h)
Ver más