Màster en Educació Inclusiva

UVIC - Universidad Central de Catalunya Impartición

Máster semipresencial

Es tracta d'un màster interuniversitari, professionalitzador i de recerca, en el qual participen la UVic-UCCc, la Universitat de Lleida i de la Universitat de les Illes Balears. Proporciona a titulats i professionals una formació específica que –seguint l'itinerari professionalitzador– els capacita per dissenyar, aplicar i avaluar propostes i plantejaments educatius que integrin les persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió, promoguin canvis per assegurar una inclusió real de totes les persones i contribueixin al desenvolupament d'institucions escolars i socials inclusives. Si se segueix l'itinerari de recerca, el Màster capacita per investigar i fer una tesi doctoral sobre aquestes mateixes propostes i plantejaments inclusius. Ubicació Vic Idioma Català Orientació El Màster té una orientació acadèmica (o mixta) amb un doble itinerari: Itinerari professionalitzador: capacita els estudiants per a una intervenció professional especialitzada en l'atenció socioeducativa de les persones amb risc d'exclusió, des d'un enfocament inclusiu. Itinerari de recerca: capacita els estudiants per iniciar un procés de recerca sobre problemes relacionats amb l'atenció socioeducativa d'aquest mateix col·lectiu de persones, des d'un enfocament inclusiu.

Duración

1 Año

Requisitos

Les persones que hagin assolit els continguts i competències relacionats amb les titulacions de: Pedagogia Psicopedagogia Psicologia Altres llicenciatures o enginyeries vinculades a la docència Mestre Educació Social Treball Social Màsters de l'àmbit de l'educació

Temario completo de este curso

Mòduls

Matèries

Assignatures

Tipus

Any

Semestre

Crèdits

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació i Inclusió

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Social

OB

1

1

3,0

Actualització en Investigació

Actualització en Investigació

Investigació en Atenció a la Diversitat durant el Cicle Vital

OP

1

1

3,0

Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat

OP

1

1

3,0

Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat

OP

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa

OB

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa

OB

1

1

3,0

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat a l'Educació Primària

OB

1

1

3,0

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat a l'Educació Secundària

OB

1

1

3,0

L'Estructura i l'Organització dels Suports a l'Escola Inclusiva

OB

1

1

3,0

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat

OB

1

2

3,0

Ensenyament i Planificació Multinivell

OB

1

2

3,0

Estructuració Cooperativa de l'Activitat a l'Aula

OB

1

2

3,0

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió durant el Cicle Vital

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió al Llarg del Cicle Vital

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca

OB

1

2

3,0

Integració Social de Col·lectius amb Risc d'Exclusió

OB

1

2

3,0

Transició a la Vida Adulta i a la Vellesa

OB

1

2

3,0

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

PE

1

2

6,0

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

TFM

1

2

9,0

 

Mòduls

Matèries

Assignatures

Tipus

Any

Semestre

Crèdits

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació Inclusiva: Principis i Fonaments

Educació i Inclusió

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Escolar

OB

1

1

3,0

Educació Inclusiva en l'Àmbit Social

OB

1

1

3,0

Actualització en Investigació

Actualització en Investigació

Investigació en Atenció a la Diversitat durant el Cicle Vital

OP

1

1

3,0

Investigació en Estratègies i Recursos per Atendre la Diversitat

OP

1

1

3,0

Investigació en Organització del Centre i Atenció a la Diversitat

OP

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Qualitativa

OB

1

1

3,0

La Investigació Educativa des de la Perspectiva Metodològica Quantitativa

OB

1

1

3,0

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Organització del Centre Escolar des d'un Enfocament Inclusiu

Condicions, Eines i Recursos per Atendre la Diversitat a l'Educació Primària

OB

1

1

3,0

Desenvolupament Curricular i Organitzatiu per Atendre la Diversitat a l'Educació Secundària

OB

1

1

3,0

L'Estructura i l'Organització dels Suports a l'Escola Inclusiva

OB

1

1

3,0

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Planificació i Organització de la Intervenció Educativa amb Alumnes Fills de Famílies Immigrants i amb Alumnes amb alguna Discapacitat, des d'un Enfocament Inclusiu

Dinàmiques Socials i Educatives d'Atenció a la Diversitat

OB

1

2

3,0

Ensenyament i Planificació Multinivell

OB

1

2

3,0

Estructuració Cooperativa de l'Activitat a l'Aula

OB

1

2

3,0

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió durant el Cicle Vital

L'Atenció Socioeducativa de Persones Vulnerables a Processos d'Exclusió al Llarg del Cicle Vital

Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca

OB

1

2

3,0

Integració Social de Col·lectius amb Risc d'Exclusió

OB

1

2

3,0

Transició a la Vida Adulta i a la Vellesa

OB

1

2

3,0

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes

PE

1

2

6,0

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

Treball de Fi de Màster

TFM

1

2

9,0

 

Ver más

Más cursos relacionados de Educación social

UNIR

Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural

UNIR - Máster online
PRIMER CUATRIMESTRE El Enfoque Inclusivo en la Educación Formal y no Formal Marco Normativo de la Educación Inclusiva e Intercultural Educación

6.000 
INESEM Business School

Master en Educación Especial e Inclusión Educativa

INESEM Business School - Máster online
A LA DIVERSIDAD UNIDAD DIDÁCTICA 5. EDUCACIÓN INCLUSIVA UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CENTRO ESCOLAR COMO NUCLEO INTEGRADOR MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER

1.395 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Título experto Educador/a deportivo/a

MONDRAGON UNIBERTSITATEA - Postgrado semipresencial
bloques: la relación entre el sistema educativo y el trabajo del/a profesional responsable, la educación inclusiva que impulse el desarrollo integral

1.950 
IVA inc.
Universidad Católica de Valencia

Máster Universitario en Resolución de Conflictos en el Aula

Universidad Católica de Valencia - Máster online
como instrumento para la detección de los conflictos Técnicas de modificación de conducta Trabajo Fin de Máster

Precio a consultar
Barcelona Universitas

Máster en Intervención y Acción Social

Barcelona Universitas - Máster online
Módulo I: ACTIVIDADES, PROGRAMACIÓN, HABILIDADES Y COODINACIÓN DEL VOLUNTARIADO DEL S. XXI INTRODUCCIÓN MARCO NORMATIVO. Internacional: Unión Europea-

1.995 
Ver más