Policia Local

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

A consultar

Et preparem per ser Policia Local

Impartición

Oposición online

Temario completo de este curso

Àmbit A: coneixements de l’entorn.
A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
A.3 Àmbit sociolingüístic.
A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
A.5 Principals variables de l’estructura econòmica i social de Catalunya.
A.6 El canvi social (part I): la societat multicultural i la igualtat d’oportunitats
dels homes i les dones.
A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
A.8 El canvi social (part III): l’individu i l’equilibri ecològic.
Àmbit B: institucional.
B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).
B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
B.3 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.
B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.
B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.
B.8 L’organització territorial de l’Estat.
B.9 La Unió Europea.
Àmbit C: seguretat i policia.
C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
C.3 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.
C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
C.7 Codi deontològic policial.
C.8 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.
C.9 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.
Àmbit D: dret local
D.1. Llei de policies locals
D.2. Normativa municipal: reglament orgànic i altres disposicions vinculades a l'organització i el funcionament municipals.
D.3. Coneixement històric, polític, administratiu, demogràfic...del municipi

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

Ceifor Estudios

Guardia Civil (Online)

Ceifor Estudios | Oposición online
. La denuncia: Formalidades y efectos. La querella. Tema 11.- La Policía Judicial. Composición. Misión. Forma de actuación. Dependencia y relación

A consultar
ADAMS Formación

Auxiliares Administrativos Salud

ADAMS Formación | Oposición online
. Los sistemas de información 27. Nociones de informática 28. Los sistemas operativos más frecuentes. 29. Herramientas ofimáticas 30. Redes de área local

A consultar
Kiwaku

Oposiciones de Matemáticas por videoconferencia

Kiwaku | Oposición online
local de funciones. 28. Estudio global de funciones. Aplicaciones a la representación gráfica de funciones. 29. El problema del cálculo del área. Integral

150 /mes
MasterD Oposiciones

Oposiciones de Subalterno

MasterD Oposiciones | Oposición online
. Unidad didáctica 7. El régimen local español. Unidad didáctica 8. La organización municipal. Unidad didáctica 9. La función pública local. Unidad didáctica

A consultar
Aula educativa profesional

Auxiliar de Bibliotecas y Archivos

Aula educativa profesional | Oposición a distancia
superiores y periféricos. Organización territorial del Estado en la Constitución. La Administración Local. Comunidades Autónomas: Estatutos de Autonomía. Tema

A consultar
Ver más