Policía Municipal Catalunya

Policía Municipal Catalunya

MasterD Oposiciones

Oposición online


Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Aposta per les oposicions de policia local! Som l'únic centre que et prepara perquè aconsegueixis la teva plaça en qualsevol localitat de Catalunya.Prepara ja les oposicions de policia local i podràs aconseguir una feina estable per a tota la vida! Informa't gratis de les properes convocatòries i ofertes!
REQUISITOS POLICIA LOCAL PER CATALUNYA
  • Ser espanyol o tenir nacionalitat espanyola.
  • Tenir 18 anys d'edat. En quant al límit superior d'edat, com a norma general a Catalunya no s'ha de superar l'edat de jubilació forçosa, sense perjudici de que l'entitat local pugui fixar un límit inferior en el reglament o convocatòria corresponent (45, 50 o 55 anys per exemple). Pel Cos de Guàrdia Urbana de Barcelona no existeix límit d'edat.
  • Estar en possessió del graduat en educació secundaria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
Ver más