Animación sociodeportiva

Santapau-Pifma Impartición

Ciclo formativo en Barcelona

Consisteix en elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps de lleure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

Duración

2 Años

Objetivos

Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d'animació físicoesportius i recreatius. Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d'animació físicoesportiva i recreativa per a tot tipus d'usuaris. Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de temps lliure educatiu. Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infantesa i joventut. Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure. Generar equips de personal monitor, dinamitzant-los i supervisant-los en projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil.

Sedes

Barcelona
Septiembre 2018

Temario completo de este curso

 • M01. Valoració de la condició física i primers auxilis.
 • M02. Dinamització grupal.
 • M03. Planificació de l'animació socioesportiva.
 • M04. Metodologia de l'ensenyament d'activitats físic-esportives.
 • M05. Activitats físic-esportives individuals.
 • M06. Activitats d'oci i temps lliure.
 • M07. Activitats físic-esportives d'implements.
 • M08. Activitats físic-esportives d'equip.
 • M09. Jocs i activitats físic-recreatives i d'animació turística.
 • M10. Activitats físic-esportives per a la inclusió social.
 • M11. Formació i orientació laboral.
 • M12. Empresa i iniciativa emprenedora.
 • M13. Anglès.
 • M14. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva.
 • M15. Formació en centres de treball.
Ver más