Educación Infantil

Santapau-Pifma Impartición

Ciclo formativo en Barcelona

Duración

2 Años

Objetivos

Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinar-se amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals. programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a infants de 0 a 6 anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del grup d’infants. desenvolupar programes d’adquisició i d’entrenament en hàbits d’autonomia i de salut, i programes d’intervenció en situacions de risc. promoure i implementar situacions de joc com a eix de l’activitat i del desenvolupament bàsic de l’infant. desenvolupar els recursos expressius i comunicatius dels infants com a mitjà de creixement personal i social. desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn a través del contacte amb els objectes, i les relacions del nen i la nena amb els seus iguals i amb les persones adultes.definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del desenvolupament infantil de 0 a 6 anys.

Requisitos

Adreçat a alumnes: Amb títol de Batxillerat. Estudiants amb el títol d’FP de grau mig. Amb prova d’accés a grau superior.

Sedes

Barcelona
Septiembre 2018

Temario completo de este curso

 • M01. Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • M02. Didàctica de l’educació infantil
 • M03. Autonomia personal i salut infantil
 • M04. El joc infantil i la seva metodologia
 • M05. Expressió i comunicació
 • M06. Desenvolupament cognitiu i motriu
 • M07. Desenvolupament socioafectiu
 • M08. Habilitats socials
 • M09. Primers auxilis
 • M10. Formació i orientació laboral
 • M11. Empresa i iniciativa emprenedora
 • M12. Projecte d’atenció a la infantesa
Ver más

Más cursos relacionados de Sociología

STUCOM Centro de Estudios

Curso de preparación a las Pruebas de Acceso a Grado Superior

STUCOM Centro de Estudios - Ciclo formativo en Barcelona
Materias Específicas: Opción A: Dibujo Técnico Física Tecnología Industrial Opción B: Ciencias De La Tierra Y El Medio Ambiente Biología Química Educación

Precio a consultar
Implika

Técnico Superior en Integración Social

Implika - Ciclo formativo en Barcelona y 7 sedes más
Contexto de la intervención social. Procesos de integración y exclusión social Ámbitos de inclusión social El marco histórico, legal y administrativo

Precio a consultar
FORMEMPLEO

Técnico Superior en Integración Social

FORMEMPLEO - Ciclo formativo en Barcelona y 2 sedes más
1. Contexto y metodología de la intervención social. - Contexto de la intervención social. - Programación de intervenciones sociales. - Evaluación de

1001-2000 €
Centro de estudios Artemisa

Integración Social

Centro de estudios Artemisa - Ciclo formativo a distancia
Contexto de la intervención social. Inserción sociolaboral. Atención a las unidades de convivencia. Mediación comunitaria. Apoyo a la intervención edu

501-1000 €
Centro de Estudios Ceac

Técnico Superior en Integración Social

Centro de Estudios Ceac - Ciclo formativo a distancia
familiar. Auxiliar de tutela. Técnico de integración social. Educador o educadora de educación especial. Monitor o monitora de personas con discapacidad

Precio a consultar
Ver más