¿Qué quieres aprender?

Grau Mitjà d’Activitats Comercials

Grau Mitjà d’Activitats Comercials

Salesians Sant Vicenç Dels Horts

Ciclo formativo presencial

Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona)


Precio a consultar

Duración : 2 Años

Aquests estudis estan adreçats a la formació de professionals tècnics que puguin comercialitzar productes i/o serveis que el mercat demana, en les millors condicions de qualitat, temps, lloc i preu, i també administrar i gestionar un petit establiment comercial.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Sant Vicenç Dels Horts

Temario completo de este curso

MÒDULS:

 • M01 Dinamització del punt de venda

Preparar l'exposició del producte i muntatge d'aparadors, promocionar punts de freds per incrementar el volum de vendes. Classificació de productes per organitzar els lineals.

 • M02 Gestió de compres

Determinar les necessitats de compra d'un petit establiment, realitzant previsions de compres, utilitzant tècniques de selecció de proveïdors amb la utilització del terminal punt de venda.

 • M03 Gestió d'un petit comerç

Muntar un petit establiment comercial analitzant les iniciatives emprenedores i complimentar la documentació necessària per a la seva constitució.

 • M04 Processos de venda

Elaboració de la documentació mercantil de la compravenda. Calcular preus finals tenint en compte els costos i el marge comercial. Tècniques de vendes.

 • M05 Serveis d'atenció comercial

Realitzar activitas d'atenció i informació al client, transmetent la imatge més adequada de l'empresa i utilitzant tècniques de comunicació

 • M06 Tècniques de magatzem

Supervisar el producte rebut a fi de detectar possibles errades d'acord amb les condicions establertes a la comanda. Valorar el producte emmagatzemat i realitzar l'inventari.

 • M07 Venda tècnica

Elaborar ofertes comercials de productes industrials i d'empreses de serveis. Activitats de venda de productes tecnològics i d'alta gama. Desenvolupar activitats de telemàrqueting.

 • M08 Anglès

Vocabulari comercial bàsic per interpretar el missatge en converses orals, telefòniques i formalització de documents bàsics de compravenda.

 • M09 Aplicacions informàtiques per comerç

Ús de software i hardware empleats habitualment en el comerç. Tècniques de disseny gràfic i de manipulació i presentació de textos. el full de càlcul, la base de dades. Internet i correu electrònic.

 • M10 Comerç electrònic

Aplicar el pla de màrqueting digital de l'empresa. Vendes online. Manteniment de la pàgina web corporativa, botiga electrònica i catàleg online. Utilització d'entorns Web 2.0.

 • M11 Màrqueting en l'activitat comercial

Analitzar el mercat i l'entorn, determinar el procés d'investigació comercial i definir les polítiques aplicades al producte o servei. Definir la política de comunicació.

 • M12 Formació i orientació laboral

Iniciar als alumnes en el món del treball per tal que quan tinguin accés a la seva primera feina, per a que siguin capaços d'identificar les situacions de risc que se'n poden derivar.

 • M13 Síntesi d'activitats comercials

Integrar el continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i relacionant-los en una activitat conjunta.

 • M14 Formació en Centres de Treball FCT

Posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el curs en un centre de treball (empresa) amb la que es signa un conveni de col·laboració.

Ver más