Francés intensivo

British Centre Formacio Academica, Sll
Precio

125 

Es un curso presencial donde se combina las sesiones presenciales con el estudio individual.

Impartición

Curso en Mollerussa (Lleida)

Duración

8 Días

Objetivos

El objetivo de este curso de francés es conseguir que los alumnos obtengan los conocimientos adecuados para pedir información sobre un lugar, para dar indicaciones, hacer pequeñas descripciones etc. Al acabar el curso los estudiantes sabrán utilizar y entender expresiones, y frases de uso habitual, y plantear i contestar preguntas sencillas sobre si mismo y el entorno.

A quién va dirigido

A todas aquellas personas que se quieran iniciar en el idioma.

Euroinnova Business School

Curso Intensivo Francés A1-A2. Nivel Oficial Marco Común Europeo

Euroinnova Business School

Curso online

Precio Lectiva

360 € 199 
Psique Group & Business School

10130016 - Curso intensivo francés a1-a2. nivel oficial consejo europeo

Psique Group & Business School

Curso online


158 
Escuelas de Idiomas Berlitz

Curso de francés Online

Escuelas de Idiomas Berlitz

Curso online

Precio Lectiva

124 € 106 
Centro de Estudios Coliseum

Francés A1

Centro de Estudios Coliseum

Curso online


151-300 €
Ver más

Sedes

Mollerussa
Julio 2017

Temario completo de este curso

Gramàtica

 • El present de l’indicatiu

  • Avair/être

  • Els verbs del primer grup (-er)

  • Els verbs del segon grup (-ir)

  • Els verbs del tercer grup (-ir/-oir/-dre,..)

 • La frase afirmativa

 • La frase negativa

 • La frase interrogativa

 • Els articles definits, indefinits, de contracció i de partició

 • Els pronoms tònics i subjectes

 • Els adjectius demostratius i possessius

 • El futur pròxim.

Vocabulari

 • L’hora

 • Els números

 • La data: dies de la setmana, mesos i anys.

 • Països, nacionalitats i llengües

 • Colors i adjectius

 • Professions i nacionalitats

 • Alimentació bàsica

 • Les preposicions de lloc i de localització

 • Expressar la obligació: il fnat / devoir

Pronunciació

 • Els sons del francès

 • L’accent tònic

 • La “liason”

Activitats

 • Saludar

 • Presentar-se un mateix, i als altres

 • Demanar informació bàsica sobre altres persones (nom, cognom, telf, adreça, etc)

 • Fer descripcions senzilles

 • Parlar sobre els gustos i les aficions

 • Demanar i donar indicacions o adreces

 • Fer reserves

 • Anar a compra

 • Anar al restaurant

Ver más

Más cursos relacionados de Francés

Euroconsulting Servicio de Prevención Ajeno SL

Francés

Euroconsulting Servicio de Prevención Ajeno SL - Curso online
CONTENIDO Empezar a hablar francés Saludos La Familia Le Corps Verbes La Ville La Maison Les objets de la maison La Nourriture Adjectifs possesifs

50 
DELENA

Francés de negocios

DELENA - Curso a distancia
"Module 1. Cap sur l’entreprise Étape 1. Entrer en contact Étape 2. Se présenter Étape 3. Décrire un produit Étape 4. Comprendre les circuits de distr

199 
NASCOR FORMACIÓN

FRANCÉS A1

NASCOR FORMACIÓN - Curso subvencionado para trabajadores online
Einheit 1 Salutations I Structures grammaticales Vocabulaire Salutations II Structures grammaticales Vocabulaire Salutations III Structures grammatica

Gratis
Estudios Anamar SCP

Francés Superior Nivel B1

Estudios Anamar SCP - Curso online
Duración estimada de la acción formativa completa120 horas Objetivos Nous allons apprendre à: Exprimer ses sentiments. Décrire le caractère d’une pers
Precio Lectiva

250 € 149 
iLabora Formación

Curso de Francés A1

iLabora Formación - Curso online
Contenidos Gramaticales Contenidos Comunicativos y Lexicales Contenidos Fonológicos
Precio Lectiva

350 € 49 
Ver más