PROVA DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

PROVA DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

FormaT Centro de Estudios

Curso presencial

Valencia


85 /mes

Duración : 4 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Valencia

Objetivos

L´objectiu dáquest curs és preparar l´aumne per assolir competències avançades del valencià per tal de superar l´examen de capacitació. competències: - Tècniques d´aprenentage de segons llengües, en el marc legal i normatiu de l´estudi de llengües i els exàmens oficials. - Conèixer la metodologia de l´ensenyament. - Obtindre materials i recursos de suport a l éstudi. - millorar les competències en comprensió lectora, oral i escrita en llengua valenciana. - Obtenció de recursos per a l´elaboració d´unitats didàctiques.

A quién va dirigido

El curs està dirigit a aquelles persones que ja comptin amb un bon nivell de valencià i desitgen presentar-se a les proves de "capacitació" de la llengua.

Requisitos

Matricular-se per a fer la prova de la Capacitació del Valencià per lliure.

Temario completo de este curso

  • Unitar 1: Marc legal i programes (PLC)
  • Unitat 2: Aprenentarge de segones llengües.
  • Unitat 3: Metodologia de l´Ensenyament i Aprenentatge de llengües.
  • Unitat 4: Materials i recursos.
  • Unitat 5: Marc Europeu Comú de Referència i Tractament didàctir de LLengües. Tasques comunicatives.Avaluació.
  • Unitat 6: Recursos per a l´elaboració d´Unitats Didàctiques.
Ver más