¿Qué quieres aprender?

SELECTIVIDAD BACHILLERATO Y GS - ONLINE

SELECTIVIDAD BACHILLERATO Y GS - ONLINE

Acadèmia Accés

Curso online


hasta 150 €
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Preparar a los alumnos para poder presentarse a la Selectividad con las máximas garantías de poder llegar a sacar muy buenas notas.

A quién va dirigido

Alumnos procedentes de bachillerato o ciclos formativos de grado superior que quieran presentarse a la selecividad ya sea por primera vez o para subir nota.

Requisitos

Tener el bachillerato o ciclo formativo de grado superior aprobados y querer acceder a la universidad

Temario completo de este curso

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant: Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Fonaments de les Arts o Llatí.
MATERIAL ACADÈMIC Des de l’any 1993, hem anat elaborant materials didàctics propis, tant teòrics com pràctics, adaptats i renovats anualment que recolzen les explicacions de les classes, ressalten els aspectes més importants i ajuden als alumnes amb exàmens d’altres convocatòries, exercicis típics d’examen,... materials que tenen per finalitat complementar les explicacions de les classes i ajudar al màxim a la superació o a la millora de la nota d’aquestes proves. Els alumnes tenen accés, en tot moment, a l'Aula Virtual de l'Acadèmia Accés, on trobaran tots els materials del curs.
FORMACIÓ DE QUALITAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA El nostre principal objectiu és oferir una formació de qualitat. Per aconseguirho, la relació amb els alumnes és totalment individualitzada, els grups són reduïts i els professors són professionals titulats i especialitzats i amb una llarga experiència impartint cursos per a l’accés a la universitat. A més, realitzem una avaluació continuada a través de la pràctica constant d’exàmens, per tal que l’alumne prengui consciència de la seva situació, i guanyi seguretat de cara a l’examen oficial. Durant el curs, també realitzem simulacres reals d’examen, el que proporciona confiança i experiència per resoldre els exàmens amb temps limitat.
SUPORT I SEGUIMENT DEL TUTOR Cada alumne té accés directe i personal al tutor del curs. Aquest, realitza el seguiment acadèmic de tots els alumnes, i ofereix orientació i assessorament al llarg de tot el curs. A més, ajuda a solucionar els problemes o les inquietuds que puguin sorgir, dóna suport a tot el procés d’aprenentatge i atén individual i personalment qualsevol qüestió que l’alumne necessiti plantejar. Si cal, oferim la possibilitat de fer un reforç pedagògic d’aquelles matèries que l’alumne necessiti.
MATRÍCULA A LES PROVES D’ACCÉS I SEGUIMENT POSTERIOR Tots els alumnes disposaran en tot moment de la suficient informació relativa al funcionament i continguts de les proves d’accés, així com d’un servei gratuït d’orientació sobre els estudis universitaris i la Universitat en general. Nosaltres ens encarreguem de tot el procés d’inscripció a l’examen. Només caldrà que l’alumne aboni l’import de les taxes quan s’indiqui i ompli i signi la documentació corresponent. Serà imprescindible, però, que l’alumne estigui al corrent de pagament. Un cop acabat el curs, el tutor també s’encarregarà d’orientar i ajudar als alumnes en el procés de pre-inscripció universitària.
Oferirm cursos online amb suport d'aula virtual on pots trobar tots els materials didàctics del curs.
Ver más