Administració de Linux - Certificació LPIC 1

Administració de Linux - Certificació LPIC 1

PUE

Curso subvencionado presencial

Barcelona


Gratis

Duración : 2 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona

Objetivos

Instal·lació de Sistemes Linux. Configuració de Terminals virtuals en entorns Linux. Administració júnior de sistemes Linux. Gestió d'usuaris. Instal·lació d'impressores. Configuració de Sistemes Linux per connectar a la xarxa de l'empresa o Internet. Detecció d'atacs.

A quién va dirigido

El curs està orientat a tots aquells professionals que vulguin iniciar la seva carrera en l'àmbit de l'Administració de Sistemes Linux. Tot i que no són necessaris requisits previs per iniciar el curs, es recomana tenir coneixements bàsics d'informàtica a nivell de sistemes operatius.

Requisitos

Un cop t’hagis preinscrit al curs, hauràs de fer la corresponent prova de selecció, que té com objectiu seleccionar aquelles persones candidates que puguin aprofitar més el curs, en base als seus coneixements previs i experiència professional. El dia de la prova de selecció, hauràs de portar la següent documentació: Currículum Vitae actualitzat. Fotocòpia del DNI. Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina, en cas d’estar treballant. Fotocòpia de la demanda d’ocupació (DARDO), en cas d’estar desocupat.

Temario completo de este curso

Mòdul 1. LPI 101- General Linux Part 1
1.- Arquitectura del sistema 1.1 Determinar i configurar maquinari 1.2 Arrencant l'entorn 1.3 Canviar nivells d'execució i apagar o reiniciar el sistema
2.- Instal·lació de Linux i Gestió de paquets
2.1 Disseny de l'esquema de disc 2.2 Instal·lar un gestor d'arrencada 2.3 Gestionar llibreries compartides 2.4 Gestió de paquets Debian 2.5 Gestió de paquets RPM i yum
3.- Comandaments GNU i UNIX
3.1 Treballar en línia de comandes 3.2 Processament de textos mitjançant filtres 3.3 Gestió bàsica de fitxers 3.4 Ús de Streams, Pipes i Redireccions 3.5 Crear, monitoritzar i eliminar processos 3.6 Modificar les prioritats d'execució de processos 3.7 Cercar en fitxers de text usant expressions regulars 3.8 Operacions d'edició bàsica d'arxius amb vaig veure
4.- Dispositius, Sistemes d'arxius de Linux i Jerarquia Estàndard del Sistema de fitxers
4.1 Creació de particions i sistemes d'arxius 4.2 Manteniment de la integritat del sistema d'arxius 4.3 Muntar i desmuntar sistemes de fitxers 4.4 Gestionar les quotes de disc 4.5 Gestionar permisos i propietat d'arxius 4.6 Crear i modificar enllaços simbòlics i durs 4.7 Trobar fitxers del sistema i situar-los en la seva localització correcta
Mòdul 2. LPI 102- General Linux Part 2
1.- Intèrprets d'ordres, Scripts i Gestió de Dades
1.1 Personalitzar i fer servir l'intèrpret d'ordres 1.2 Personalitzar i crear scripts simples 1.3 Gestió de dades SQL
2.- Interfícies d'Usuari i Escriptoris
2.1 Instal·lar i Configurar X11 2.2 Configurar un gestor d'escriptori 2.3 Accessibilitat
3.- Tasques Administratives
3.1 Gestionar comptes d'usuaris i grups i arxius relacionats 3.2 Automatitzar les tasques d'administració del sistema planificant treballs 3.3 Localització i Internacionalització
4.- Serveis essencials del sistema
4.1 Mantenir l'hora del sistema 4.2 Logs del sistema 4.3 Funcionament bàsic deservidores de correu (MTAS) 4.4 Impressió i gestió d'impressores
5.- Coneixements bàsics de Xarxa
5.1 Coneixements bàsics de protocols d'internet 5.2 Configuració bàsica de xarxa 5.3 Detectar problemes de xarxa 5.4 Configura un client DNS
6.- Seguretat
6.1 Tasques de gestió de seguretat del sistema 6.2 Protegir un sistema 6.3 Protegir dades mitjançant encriptació
Ver más