Eines per a la mediació

Eines per a la mediació

Fundación Pere Tarrés

Curso subvencionado presencial

Barcelona


Gratis

Duración : 6 Días

Curs de formació de curta durada subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya prioritari per gent en actiu

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona

Objetivos

Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de mediació. Els objectius concretats per al col·lectiu del sector social són: Analitzar l´aplicació de tècniques de mediació i negociació en processos d´intervenció comunitària Dotar els professionals amb els mètodes i tècniques de mediació i negociació. Descobrir els mecanismes personals i administratius que permeten facilitar la gestió pacífica de conflictes comunitaris. Donar a conèixer la cultura de la mediació com eina de participació ciutadana i de resolució de conflictes.

A quién va dirigido

Professionals i interessats en l’àmbit

Requisitos

Prioritari per gent en actiu

Temario completo de este curso

MÒDUL 1. EL CONFLICTE (15H)
- Definició i tipologies.
- De les posicions als interessos.
- Diagnòstic del conflicte: procés, problema i parts implicades.
- Habilitats comunicatives per a la gestió efectiva de conflictes: comunicació no verbal, empatia, escolta activa i assertivitat.
- Formes d’actuació davant el conflicte.
- Mètodes de resolució de conflictes.
MÒDUL 2. LA MEDIACIÓ (15H)
- Característiques, principis i beneficis.
- Condicions per poder implementar un servei de mediació comunitària.
- Models de mediació comunitària.
- Participació ciutadana i mediació comunitària.
- El funcionament d’un procés de mediació. Protocol de derivació. Casos pràctics.
- Accions mediadores: mediació formal, indirecta i intermediació.
Ver más