Eines per a la mediació

Fundación Pere Tarrés
Precio

Gratis

Curs de formació de curta durada subvencionada pel Consorci de Formació Continuada de Catalunya prioritari per gent en actiu

Duración

6 Días

Objetivos

Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de mediació. Els objectius concretats per al col·lectiu del sector social són: Analitzar l´aplicació de tècniques de mediació i negociació en processos d´intervenció comunitària Dotar els professionals amb els mètodes i tècniques de mediació i negociació. Descobrir els mecanismes personals i administratius que permeten facilitar la gestió pacífica de conflictes comunitaris. Donar a conèixer la cultura de la mediació com eina de participació ciutadana i de resolució de conflictes.

A quién va dirigido

Professionals i interessats en l’àmbit

Requisitos

Prioritari per gent en actiu

Impartición

Curso subvencionado en Barcelona

Sedes

Barcelona

Temario completo de este curso

MÒDUL 1. EL CONFLICTE (15H)
- Definició i tipologies.
- De les posicions als interessos.
- Diagnòstic del conflicte: procés, problema i parts implicades.
- Habilitats comunicatives per a la gestió efectiva de conflictes: comunicació no verbal, empatia, escolta activa i assertivitat.
- Formes d’actuació davant el conflicte.
- Mètodes de resolució de conflictes.
MÒDUL 2. LA MEDIACIÓ (15H)
- Característiques, principis i beneficis.
- Condicions per poder implementar un servei de mediació comunitària.
- Models de mediació comunitària.
- Participació ciutadana i mediació comunitària.
- El funcionament d’un procés de mediació. Protocol de derivació. Casos pràctics.
- Accions mediadores: mediació formal, indirecta i intermediació.
Ver más