DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVIL. ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN IOS

TADEL FORMACIÓ
Precio

Gratis

Duración

6 Meses

A quién va dirigido

Joves menors de 30 anys inscrits al programa de Garantia Juvenilque han finalitzat els estudis post obligatoris i que tinguin interès pel sector de les Noves Tecnologies i aplicacions mòbils.

Requisitos

- Joves Menors 30 anys - Inscrits al programa de Garantia Juvenil

Impartición

Curso subvencionado para desempleados en Barcelona

Sedes

Barcelona

Temario completo de este curso

1. PROGRAMACIÓ AMB HTML 5

- Estructurar correctament una pàgina

2. CSS3

- Conèixer, identificar, crear i modificar els elements els estils d’una web

- Dotar d’aparença als elements creats en CSS3

- Selectors i estils. Consideracions a tenir en compte en el desenvolupament per a dispositius mòbils

- Entenent l’estil display, ús per a orientació Portrait

- Detectar l’orientació del mòbil amb CSS Parallax

- Disseny d’estils per a diferents dispositius mitjançant Media Queries

- Bones pràctiques en l’ús de fulles d’estil

3. J QUERY MOBILE

- Realitzar prototips d’una aplicació mòbil jQuery Mobile

- Modificar i adpatar a les nostres necessitats prototips d’una aplicació mòbil amb jQuery Mobile.

- Introducció al JavaScript

- El primer Script

- DOM (Document Object Model). Interactuat amb l’interface del mòbil

- JQuery

- JQuery Mobile

4. COMPILACIÓ D’UNA APLICACIÓ HIBRIDA

- Generar aplicacions mòbils a partir de html y css per pujar-les a la App Store

- Compilació en el núvol amb Phonegap Build.

- Compilació utilitzant IOS Studio

- Compilació utilitzant la consola

5. IOS STUDIO

- Introducció a la programació Java amb IOS Studio

- Fitxers i Carpetes

- Components d’una aplicació

- Estils i temes

- Utilització de pestanyes

- Gràfics en IOS

- Patint

- Fils d’execució, pantalla tàctil i sensors

- Sensors i API d’IOS

- Multimèdia en IOS

6. APP INVENTOR

- Introducció al App Inventor

- Disseny

- Treball amb blocs

- Components bàsics

7. PLA DE MARKETING MOBILE

Coneixements. Al finalitzar aquest mòdul, l’alumne serà capaç de:

- Pla de Màrqueting Digital pel llançament d’Apps. 45h

- Campanyes de publicitat per Aplicacions

- Les Xarxes Socials en l’entorn mòbil

- Eines d’analítica web i apps.

- Posicionament a cercadors: SEO

- Redacció 2.0

8. METODOLOGIA DE PROJECTES

Ver más

Más cursos relacionados de Diseño web

ASEDEM

Programación de páginas web

ASEDEM | Curso subvencionado para desempleados en BARCELONA (Barcelona)
. mf0951_2 Integración de componentes software en páginas web Unidad Formativa 1. uf1305 Programación con lenguajes de guión en páginas Unidad Didáctica 1

Gratis
Dicampus

Aplicaciones con Android y HTML5

Dicampus | Curso subvencionado para trabajadores online
"1. DESARROLLO DE APLICACIONES ANDROID 4.X. 1.1. Introducción 1.2. Entornos de desarrollo 1.3. Hola mundo, mi primera aplicación Android 1.4

Gratis
PUE

Desenvolupament d'Aplicacions amb Tecnologia Web

PUE | Curso subvencionado para desempleados en Barcelona
M Ò DUL FORMATIU 1. Programació web a l ’entorn client (180 hores). UNITAT FORMATIVA 1 Elaboració de documents web mitjançant llenguatges de marca. §

Gratis
Prospera

Desarrollo de Páginas Web CSS Y JOOMLA

Prospera | Curso subvencionado online
"1. INTRODUCCIÓN. 2. HOJAS DE ESTILO EN CASCADA (CCS). 2.1. El Lenguaje en cascada: separar la estructura de un documento de su presentación. 2.2. Fun

Gratis
Aspasia

Creación, programación y diseó de páginas web dinámicas

Aspasia | Curso subvencionado para trabajadores online
1. CONCEPTOS PREVIOS DE PROGRAMACIÓN. 2. LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS: HTML. 3. INTRODUCCIÓNA LOS LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y A LA POO

Gratis
Ver más