¿Qué quieres aprender?

Manipulació de productes químics

Manipulació de productes químics

Escola Sant Gervasi, SCCL

Curso subvencionado para trabajadores online


Gratis

Duración : 5 Días

Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics segura i

responsable.

• Identificant els productes químics contaminants.

• Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.

• Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Continguts: 1. Identificació: • Classificació dels contaminants químics. • Mesurament. 2. Dosi: • Efectes dels contaminants. • Substàncies i preparats. • Interacció producte treballador. • Presa de mostres. 3. Envasament i etiquetatge. • Característiques de l' envàs. • Característiques de l' etiqueta. • Frases R. • Frases S. • Pictogrames. • Incompatibilitats d' emagatzematge. 4. Fitxes de seguretat. • Contingut de les fitxes de seguretat. 5. Control • Actuar sobre el focus. • Actuar sobre el medi depropagació. • Actuar sobre el treballador (EPI). 6. Recomanacions en la manipulació. 7. Accidents greus més freqüents. 8. Casos pràctics

A quién va dirigido

Dirigit a persones treballadores que volen ampliar la seva formació i a persones desocupades en menor grau.

Requisitos

No hi han requisits d' accés, només ser treballador o estar inscrit a l' atur.

Temario completo de este curso

Objectius:
• Conèixer els principals perills relacionats amb la manipulació de productes químics segura i responsable.
• Identificant els productes químics contaminants.
• Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels productes químics.
• Prendre les mesures de seguretat corresponents en cada cas per a la seva manipulació.
Continguts:
1. Identificació:
• Classificació dels contaminants químics.
• Mesurament.
2. Dosi:
• Efectes dels contaminants.
• Substàncies i preparats.
• Interacció productetreballador.
• Presa de mostres.
3. Envasament i etiquetatge.
• Característiques de l' envàs.
• Característiques de l’etiqueta.
• Frases R.
• Frases S.
• Pictogrames.
• Incompatibilitats d’emagatzematge.
4. Fitxes de seguretat.
• Contingut de les fitxes de seguretat.
5. Control
• Actuar sobre el focus.
• Actuar sobre el medi de propagació.
• Actuar sobre el treballador (EPI).
6. Recomanacions en la manipulació.
7. Accidents greus més freqüents.
8. Casos pràctics
Ver más