¿Qué quieres aprender?

Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins

Seguretat i medi ambient a la indústria química i afins

Escola Sant Gervasi, SCCL

Curso subvencionado para trabajadores online


Gratis

Duración : 10 Días

-Conèixer els riscos associats a la fabricació de productes en la indústria química i afins i les mesures.

de seguretat a tenir en compte per minimitzar el risc aixi com conèixer les normes d'etiquetatge dels productes quant a la seva perillositat i les fitxes de dades de

seguretat. també la tipologia de residus generats en la indústria, la seva gestió i el seu tractament.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

- Conèixer els riscos associats a la fabricació de productes en la indústria química i afins i les mesures de seguretat a tenir en compte per minimitzar el risc. - Conèixer les normes d'etiquetatge dels productes quant a la seva perillositat i les fitxes de dades de seguretat. - Conèixer també la tipologia de residus generats en la indústria, la seva gestió i el seu tractament.

A quién va dirigido

Prioritàriament a persones treballadores del sector químic que no tenen titulació, o altres treballadors que vulguin reorientar el seu perfil professional, preferentment: treballadors de petites i mitjanes empreses, dones, afectats i victimes del terrorisme i violència de gènere, majors de 45 anys, persones amb baixa qualificació i discapacitats.

Requisitos

No hi han requisits d' estudis mínims

Temario completo de este curso

1. Riscos i anàlisis de riscos en la indústria química.
2. Elements de protecció individual i col·lectiva.
3. Senyalitzacions de seguretat
4. Etiquetat de productes perillosos.
5. Fitxes de seguretat de productes.
6. Importància de les estandardització, PNTs.
7. Classificació de residus industrials.
8. Recollida selectiva i tractament de residus industrials.
Ver más