¿Qué quieres aprender?
4

Cursos de deporte y ocio en Vila-seca

Llámanos al 900 49 47 47
URV - Universitat Rovira i Virgili
URV - Universitat Rovira i Virgili | Máster en Vila-seca (Tarragona)
Aquest màster interuniversitari està enfocat en els aspectes físics, mediambientals i socioeconòmics de les àrees de muntanya. En tractar-se d'un màster de caràcter professionalitzador, el que proposa és la formació especialitzada de postgraduats universitaris...

Precio a consultar
URV - Universitat Rovira i Virgili
URV - Universitat Rovira i Virgili | Máster en Vila-seca (Tarragona)
Este Máster interuniversitario está enfocado en los aspectos físicos, medioambientales y socioeconómicos de las áreas de montaña. Al tratarse de un máster de carácter profesionalizador, lo que propone es la formación especializada de posgraduados universitarios...

Precio a consultar
URV - Universitat Rovira i Virgili
URV - Universitat Rovira i Virgili | Máster en Vila-seca (Tarragona)
Aquest màster interuniversitari està enfocat en els aspectes físics, mediambientals i socioeconòmics de les àrees de muntanya. En tractar-se d'un màster de caràcter professionalitzador, el que proposa és la formació especialitzada de postgraduats universitaris...

Precio a consultar
URV - Universitat Rovira i Virgili
URV - Universitat Rovira i Virgili | Máster en Vila-seca (Tarragona)
Este Máster interuniversitario está enfocado en los aspectos físicos, medioambientales y socioeconómicos de las áreas de montaña. Al tratarse de un máster de carácter profesionalizador, lo que propone es la formación especializada de posgraduados universitarios...

Precio a consultar