Màster en Criminologia i Execució Penal

Màster en Criminologia i Execució Penal

UDG - Universitat de Girona.

Máster presencial

Girona


Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Girona

Objetivos

Administració local Policia Equips d'assessorament tècnic penal Mesures penals alternatives Centres penitenciaris Vigilància penitenciària Victimologia Àmbit judicial Justícia de menors

Temario completo de este curso

Criminologia I: Teories criminològiques (obligatòria, 5 ECTS)
Penología I: Models punitius (obligatòria, 5 ECTS)
Metodologia I: Mètodes qualitatius (obligatòria, 5 ECTS)
Optativa I : Sistema de justícia penal: Igualtat i discriminació (optativa, 5 ECTS)
Optativa II: Criminalitat: Delinqüència juvenil i bandes (optativa, 5 ECTS)
Criminologia II: Victimologia (obligatòria, 5 ECTS)
Penologia II: Sistemes penitenciaris europeus i drets humans (obligatòria, 5 ECTS)
Métodologia II: Mètodes quantitatius (obligatòria, 5 ECTS)
Optativa III: Sistema de justicia penal: Investigacions recents (optativa, 5 ECTS)
Optativa IV: Criminalitat: Ciberdelinqüència (optativa, 5 ECTS)
Penologia III: Penes comunitàries, opinió pública i política criminal (obligatòria, 5 ECTS)
Iniciació a la investigació: Treball de Fi de Màster (obligatòria, 15 ECTS)
Ver más