Auxiliar Administratiu àmbit Local, Universitats i Generalitat

Auxiliar Administratiu àmbit Local, Universitats i Generalitat

Orbita Gironina, S.L.

Oposición presencial

Girona


Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Girona

Requisitos

Veure a temari.

Temario completo de este curso

L'índex de temes de la preparació d'oposicions d'auxiliar Administratiu àmbit Local, Universitats i Generalitat és:

  • Dret Polític i Constitucional (4 temes)
  • Administració Pública i Dret Administratiu (5 temes)
  • Documents Administratius (3 temes)
  • Règim Local (20 temes)
  • Ofimàtica bàsica (5 temes)

REQUISITS DE L'ALUMNE Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s''apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei. Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions. No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques. Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell C de Català . No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública. * Et preparem totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat, cas pràctic, entrevista personal) des del primer dia.
Ver más