Mossos d'Esquadra

General D' Estudis Impartición

Oposición en Lleida

Nous grups de preparació per a la convocatòria 2012

Sedes

Lleida

Temario completo de este curso

Preparació per a la convocatòria 2012
La inscripció als cursos ja és oberta

•Grups intersetmanals:
•Grup A: dilluns, dimecres i divendres, de 9.00 a 11.00 hores o 11.00 a 13.00 hores
•Grup B: dilluns, dimecres i dijous, de 20.30 a 22.30 hores
•Grups de dissabte:
•Grup C: de 9.00 a 15.00 hores
•Grup D: de 15.00 a 21.00 hores

Dates d'inici dels cursos
•Cursos intersetmanals: 5 de setembre
•Cursos de dissabte: 3 de setembre

Estat de la convocatòria
•Convocades 600 places. DOGC núm. 5815 de 10/02/2011
•Nous requisits d'alçada per als aspirants: 1.65m per als homes i 1.60m per a les dones.•Novetats a l'estructura estructura del temari.
•Novetats als exercicis de les proves físiques. Només s'inclouen el circuit d'agilitat i la cursa de llançadora.

Requisits d'accés
•Tenir la nacionalitat espanyola.
•Posseir el títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o qualsevol altre nivell superior.
•Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 35.
•Tenir una alçada mínima d'1.65 m els homes i d'1.60, les dones.
•No haver estat condemnat per cap delicte.
•Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
•No tenir cap defecte físic ni cap malaltia que l'incapaciti per a la realització de la feina.

Serveis del centre

•Tramitació d'instàncies
•Informació i atenció personalitzada: exempcions, consultes, proves mèdiques...
•Transport als llocs d'examen
•Llibreria Tècnica
Descomptes
General d'Estudis ofereix diferents tipus de descomptes* en els següents casos:

•Funcionaris
•Interins
•Carnet Jove
•Família nombrosa i monoparental
•Germà inscrit al centre
 

Ver más