Requisitos

REQUISITS DE L''ALUMNE Ser espanyol. Haver complert els 18 anys i no arribar als 30 anys. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions. No estar inhabilitat penalment per a l''exercici Públic. Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent. Estatura mínima 1''65 m. els homes i 1''60 les dones. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública. Signar un compromís de portar armes.

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

* Preparem totes les proves (temari, psicotècnics, personalitat, proves físiques al complex esportiu GEIEG, entrevista) des del primer dia.


ÍNDEX DE TEMES

 • La constitució Espanyola.
 • Dret penal.
 • L''Estat. L''Estat Espanyol. La U.E.
 • Llei Orgànica i Cossos de Seguretat de l''Estat.
 • El Cos Nacional de Policia.
 • L''home. Equilibri ecològic. Actitud i valors socials.
 • La Població. La Ciutat. La Societat de masses.
 • Seguretat individual i collectiva.
 • Electrònica.
 • Informàtica (Maquinària i Programació).
 • Les armes.GARANTIES

 • Preparació des de casa teva i amb l''ajuda de personal especialitzat en la matèria.
 • Textos revisats i actualitzats.
 • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
 • Cada unitat didàctica disposa d''autoavaluacions que permeten seguir l''evolució de l''alumne.
 • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció personalitzada mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l''alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.
 • Preparació de l''entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
 • Preparació de totes les proves físiques al complex esportiu GEIEG.
 • Informació a l''alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.
Ver más

Más cursos relacionados de Policía

FEM-HO

Policía Nacional

FEM-HO - Oposición en Blanes (Girona)
Temario CIENCIAS JURÍDICAS Derecho penal, Constitución Española, la dirección general de policía y el departamento de interior, protección contra

Precio a consultar
Aulacat Escola Superior d´adultos

Oposiciones de Policía Nacional Tarragona/Girona

Aulacat Escola Superior d´adultos - Oposición en Girona
de los servicios centrales y periféricos del Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía: funciones, escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen

Precio a consultar
MasterD Oposiciones

Policía Nacional Escala Básica

MasterD Oposiciones - Oposición online
Los contenidos de este cursos se actualizan de forma constante y te preparan para las tres pruebas: Primera prueba, en la que se evaluará la aptitud f

Precio a consultar
Formas

Policía Nacional

Formas - Oposición a distancia
Superar la oposición a Policía Naciaonal y conseguir un empleo fijo como funcionario de la Administración. Pruebas Selectivas: (Orientativas) · 1ª

1.290 
IVA inc.
Ceifor Estudios

Policía Nacional.

Ceifor Estudios - Oposición online
y el Mando Único. Estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos del Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía

301-500 €
Ver más