¿Qué quieres aprender?

Recepcionista, Conserje, Bidell, Subaltern

Recepcionista, Conserje, Bidell, Subaltern

Orbita Gironina, S.L.

Oposición presencial

Girona


Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Girona

Requisitos

- Ser espanyol o d'un estat membre de la Unió Europea. - Ser major de 18 anys. - No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques. - Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i nivell B de Català. - Permís de conduir B. - No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

Temario completo de este curso

ÍNDEX DE TEMES


Matèries Generals:

  • Constitució Espanyola. Estatut d'Autonomia de Catalunya. Administració Pública.
  • L'Administrat. La Funció Pública.
  • L'administració local.
Matèries Específiques:
  • Document, arxiu i registre.
  • Serveis postals.
  • Màquines auxiliars d'oficina.
  • Seguretat d'edificis. Evacuacions. Instal·lacions.
  • Manteniment d'edificis i institucions.
Ver más