Cos de Bombers de Catalunya

MasterD Oposiciones
Precio

A consultar

Requisitos

-Nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. -Tenir 16 anys i no superar els 65. -Posseir el graduat escolar, FP I o equivalent. -Posseir el permís de conduir C. -Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

Impartición

Oposición online

Temario completo de este curso

Vols ser bomber a Catalunya? Segurament, deus saber que, a més de ser una professió gratificant, es tracta també d'una professió molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d'una feina per a tota la vida. A Master-D et preparem per a les proves teòriques. A més, a Master-D també et preparem per a l'entrevista personal a partir de casos reals.
A més, a Master-D també et preparem per a l'entrevista personal a partir de casos reals.
No t'ho pensis més i prepara't per superar les oposicions de bomber. Tindràs un bon sou i treballaràs per a la societat. Ser funcionari és la millor opció per estabilitzar el teu futur professional. Trobar una feina fixa a Catalunya és ara possible amb l'ajuda de Master-D, experts en la preparació d'oposicions. Fa més de 15 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
 • Flexibilidad horaria
  Nos adaptamos a ti
 • Atención individualizada
  Entrenador Personal
 • Temarios
  Material constantemente actualizado
 • Sistema p8.10
  Exigimos al menos, notas iguales a 8 sobre 10
 • Campus virtual
  Learnnity: tu comunidad del aprendizaje
Ver más

Más cursos relacionados de Bomberos

Campus Training

Cuerpo de Bombreos Cataluña

Campus Training | Oposición online
Los requisitos exigidos pueden variar de acuerdo al organismo y a la Comunidad Autónoma que convoque. A continuación se detallan los requisitos genera

A consultar
Ceasfor Escuela Superior de Adultos

Bomberos de la generalitat de catalunya

Ceasfor Escuela Superior de Adultos | Oposición online
Tema 1 y 2. Legislación. Tema 3. Física. Tema 4. Física del fuego. Tema 5. Agentes extintores. Tema 6. Mecánica. Tema 7. Química. Tema 8. Riesgo Quími

1.035 
Aulacat Escola Superior d´adultos

Oposiciones de Bombero de la Generalitat de Catalunya Online

Aulacat Escola Superior d´adultos | Oposición online
Tema 1 y 2. Legislación. Tema 3. Física. Tema 4. Física del fuego. Tema 5. Agentes extintores. Tema 6. Mecánica. Tema 7. Química. Tema 8. Riesgo Quími

A consultar
Ver más