¿Qué quieres aprender?

Oposicions al Cos de professorat

Oposicions al Cos de professorat

Triangle Acadèmia

Oposición online


500
IVA exento

Duración : 6 Meses

Triangle Acadèmia incorpora a la seva oferta formativa el curs per a la preparació a les oposicions al cos de professorat, tant pel que fa al professorat de FP (convocatòria 2021), com pel que fa al professorat de secundària (convocatòria 2022).

Actualment anunciada una convocatòria de 50 places (durant aquest any 2018).

disposem de material molt actualitzat tant teòric com pràctic i de professorat vinculat a les pròpies institucions on es realitza la convocatòria. La metodologia cíclica del curs permet la incorporació del candidat en qualsevol moment de l’any.

Horaris i calendaris: el curs té un horari de quatre hores/setmana. Es permet l’accés en qualsevol moment de l’any.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Requisitos

Tenir la nacionalitat espanyola o dels altres estats de la Unió , més de 18 anys, posseir la titulció segons especialització.

Temario completo de este curso

Les proves venen definides per:
1.primera prova. Desenvolupament d'una programació didàctica i de les unitats didàctiques corresponents. Aquest desenvolupament es farà davant un tribunal que podrà interpelar al candidat

2. Segona prova: té dos exercicis, un primer exercici que és el desnvolupament d'un supòsit pràctic vinculat a l'especialitat. I un segon exercici de desenvolupament d'un tema a escollr (segons sorteig) d'un conjunt de temes (entre 65 i 70 segons especialitat)

Ver más