Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Orbita Gironina, S.L. Impartición

Oposición en Girona

Requisitos

·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE. ·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa. ·         Tenir titol de batxillerat o tècnic. ·         No estar inhabilitat/a per l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.        

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

Temari de la prova:
·         Dret constitucional (5 temes).
·         Dret administratiu (9 temes).
·         Gestió de recursos humans (5 temes).
·         Gestió economicofinancera (7 temes).
·         Organització del treball (5 temes).
Ver más

Más cursos relacionados de Administrativo

Ceasfor Escuela Superior de Adultos

Auxiliar administrativo de la generalitat

Ceasfor Escuela Superior de Adultos - Oposición online
, contenido Derechos y deberes de la ciudadanía. Principios rectores. Garantías de los derechos estatutarios. Competéncias de la Generalitat de Cataluña

1.035 
Aulacat Escola Superior d´adultos

Curso de Formación para Oposiciones de Administrativos

Aulacat Escola Superior d´adultos - Oposición en Girona
Áreas temáticas BLOQUE 1. Derecho constitucional. Organización política. BLOQUE 2. Administración Pública. El derecho administrativo. BLOQUE 3: Gestió

Precio a consultar
FEM-HO

Auxiliar de biblioteca

FEM-HO - Oposición en Blanes (Girona)
Temario Sistema Español de bibliotecas. Bibliotecas nacionales, públicas, universitarias especializadas. Servicios a los usuarios. La colección: forma

Precio a consultar
Ver más