Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Orbita Gironina, S.L.

Oposición semipresencial

Girona


Precio a consultar
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Girona

Requisitos

·         TenIr la nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la UE. ·         Haver cumplert 16 anys i no arribar a l'edat de la jubilació forçosa. ·         Tenir titol de batxillerat o tècnic. ·         No estar inhabilitat/a per l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.        

Temario completo de este curso

Temari de la prova:
· Dret constitucional (5 temes).
· Dret administratiu (9 temes).
· Gestió de recursos humans (5 temes).
· Gestió economicofinancera (7 temes).
· Organització del treball (5 temes).
Ver más

Más cursos relacionados de Administrativo