Requisitos

Per ser acceptat a les convocatòries de les oposicions has de tenir la nacionalitat espanyola, tenir divuit anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa, no patir cap malaltia o defecte físic que dificulti l’exercici de les funcions, tenir el títol de graduat escolar en educació secundària o equivalent i no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l’Administració Pública.

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

Temari general:

• La Constitució Espanyola de 1978.

• El Govern, l'Administració i l'Organització administrativa.

• El Tribunal Constitucional.

• Els Tribunals: Organització i Competències.

• Els Jutjats.

• Cossos de l'Administració de Justícia.

• Règim intern i règim disciplinari.

• Els processos civil, penal, contenciós-administratiu i laboral.

• Actes processals i de comunicació. Notificacions i requeriments.

• El Registre Civil.

• Normativa Nacional i Comunitària.

• Pràctica: Diligències del Cos d'Auxili Judicial.

Temari específic:

Diligència de lliurament. Comunicació, notificació i citació de requeriment i embargament de béns.

Ver más

Más cursos relacionados de Auxilio judicial

STARJOBS

Auxilio Judicial

STARJOBS - Oposición online
y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional

Precio a consultar
Preparadores

Auxilio Judicial

Preparadores - Oposición online
El temario es único para Auxilio Judicial y Tramitación Procesal, diferenciando aquellas partes que no entran en Auxilio Judicial. Se elabora

Precio a consultar
Ceasfor Escuela Superior de Adultos

Auxilio judicial

Ceasfor Escuela Superior de Adultos - Oposición online
y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional

1.035 
Atenea Cursos

Auxilio Judicial

Atenea Cursos - Oposición online
y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional

301-500 €
Nallam Formación

AUXILIO JUDICIAL

Nallam Formación - Oposición online
: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones

99 /mes
Ver más