Bombers de la Generalitat de Catalunya

Orbita Gironina, S.L. Impartición

Oposición en Girona

Requisitos

Ser espanyol o pertànyer a un país membre de la Unió Europea. Ser major 16 anys i menor de 35. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions. No estar inhabilitat penalment per a l'exercici públic. Estar en possessió del permís de conduir classe C. Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent. Arribar al 1,65m i no sobrepassar el 1,95m. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública. Nivell B de català.

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

ÍNDEX DE TEMES 

 • Constitució Espanyola.
 • Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • El Foc. Classes. Desenvolupament. Termoquímica.
 • Agents extintors. Equips d''extinció.
 • Equipament dels vehicles contra incendis.
 • Incendis forestals. Causes, propagació, prevenció i extinció. Planificació de protecció civil.
 • Construcció. Comportament dels materials davant del foc.
 • Instal·lacions d'un edifici. Protecció.
 • Senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • Pla d'emergència. Salvament i rescat de víctimes.
 • Primers auxilis.
 • Electricitat. Mecànica. Mecànica de l''automòbil.
 • Física i química.
 • Hidràulica.
Ver más

Más cursos relacionados de Bomberos

ADAMS Formación

Bombers generalitat de catalunya

ADAMS Formación - Oposición en Girona y 1 sede más
de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. Legislació El personal

Precio a consultar
Aulacat Escola Superior d´adultos

Oposiciones de Bombero de la Generalitat de Catalunya

Aulacat Escola Superior d´adultos - Oposición en Girona
Tema 1 y 2. Legislación. Tema 3. Física. Tema 4. Física del fuego. Tema 5. Agentes extintores. Tema 6. Mecánica. Tema 7. Química. Tema 8. Riesgo Quími

Precio a consultar
MasterD Oposiciones

Cos de Bombers de Catalunya

MasterD Oposiciones - Oposición online
Vols ser bomber a Catalunya? Segurament, deus saber que, a més de ser una professió gratificant, es tracta també d'una professió molt ben remunerada

Precio a consultar
Ceasfor Escuela Superior de Adultos

Bomberos de la generalitat de catalunya

Ceasfor Escuela Superior de Adultos - Oposición online
Tema 1 y 2. Legislación. Tema 3. Física. Tema 4. Física del fuego. Tema 5. Agentes extintores. Tema 6. Mecánica. Tema 7. Química. Tema 8. Riesgo Quími

1.035 
Campus Training

Cuerpo de Bombreos Cataluña

Campus Training - Oposición a distancia
Los requisitos exigidos pueden variar de acuerdo al organismo y a la Comunidad Autónoma que convoque. A continuación se detallan los requisitos genera

Precio a consultar
Ver más