¿Qué quieres aprender?

Oposicions a Policia Local

Oposicions a Policia Local

Triangle Acadèmia

Oposición semipresencial

Mataró (Barcelona)


900

Triangle Acadèmia incorpora a la seva oferta formativa el curs de preparació a les oposicions a Policia Local. Els diferents ajuntaments convoquen nombroses places de funcionaris al llarg de l’any, amb temaris i tipus de proves molt similars.

Els cursos tenen un horari de sis hores/setmana i es poden fer en horaris de matí o tarda (dos dies). El curs s’inicia habitualment el mes de setembre però es permet l’accés en qualsevol moment de l’any.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Mataró

Requisitos

Tenir més de 18 anys, nacionalitat espanyola o de la Unió Europea i titulació de Graduat ESO o equivalent. 1,70 els homes i 1,60 les dones. Posseir el permís A2 (en el moment de finalitzar l’Escola de Policia). Podeu consultar les diferents bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques.

Temario completo de este curso

Els temaris i proves són equivalents en els diferents ajuntaments, només varien algunes singularitats pròpies de cada municipi, que també es treballen en el curs.

Tipus de proves: Fase d’oposició: proves selectives obligatòries i eliminatòries. 1. Prova temàtica + prova de cultura general. 2. Prova de coneixements de català (queden exclosos els que estiguin en possessió del nivell B). 3. Prova d’aptitud física. 4. Proves psicotècniques, prova de personalitat i Entrevista personal. 5. Prova mèdica (cal confirmar segons convocatòria i ajuntament).

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Període de pràctiques.

Ver más