¿Qué quieres aprender?

Estudis superiors de disseny gràfic

Estudis superiors de disseny gràfic

EASD Serra i Abella

Carrera universitaria presencial


Precio a consultar

Amb la realització d'aquest curs adquiriràs els coneixements en disseny gràfic.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Durada:

Tres cursos acadèmics -240 crèdits-.

Formació en empreses -30 crèdits-. Projecte final de carrera -3 crèdits-.

Títol: Titulat en disseny -equivalent a una diplomatura universitària-.

Assignatures: 1r curs -90 crèdits- Percepció visual -9-. Llenguatje visual -9-. Taller d´expressió -18-. Història i teoria de l´art -6-. Història i teoria del disseny -6-. Fonaments científics del disseny -9-. Sistemes de representació -6-.
Fonaments del projecte -6-. Introducció a materials i tècniques -9-. Iniciació en tecnologies analògiques i digitals -12-.

2n curs -78 crèdits- Història del disseny gràfic -6-. Materials i tècniques de disseny gràfic -9-. Tècnologies analògiques i digitals -12-. Projectes gràfics -9-. Projectes interdisciplinars -9-. Il·lustració -18-. Ciències socials i legislació aplicades al disseny gràfic -6-. Optatives -9 crèdits-.

3r curs -72 crèdits- Entorn professionals -6-. Gestió empresarial -6-. Optatives -9-. De lliure elecció -14-. Projecte de síntesi -27-.

Característiques: Aquests estudis tenen com a objetiu formar professionals del disseny gràfic capaços de dsenvolupar i gestionar tot tipus de projectes de comunicació visual: imatge d´identitat, disseny editorial, publicitat, senyalètica, gràfica multimèdia, etc.

La formació de l´alumne es planteja des dels vessants teòric, tècnic i creatiu, promovent un professional conscient de la funció comunicativa, estètica i social del disseny gràfic.

Condicions d´accés: Accés mitjançant prova a- Amb títol de batxilletar o equivalent: - Superació de la prova d´accés -exercici de maduresa i formació i exercici d´aptituds plàstiques-. b- Per a majors de 25 anys sense requisits acadèmics: - Superació del examen de coneixements corresponents al batxillerat. - Superació de la prova d´accés -exercici de maduresa i formació i exercici d´aptituds plàstiques-. Accés directe - Tècnic Superior d´Arts Plàstiques i Disseny o títol equivalent. - Llicenciat en Belles Arts.

Ver más