65

Carreras universitarias en Girona

Llámanos al 900 49 47 47
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Arts Escèniques

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
L’u_nic estudi universitari oficial de Catalunya en el camp de les arts esce_niques es basa en un pla d’estudis innovador ideat pel director d’escena Xavier Alberti_ –actual director del Teatre Nacional de Catalunya– i amb l’estreta col·laboracio_ del...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Criminologia

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
La criminalitat i els conflictes socials formen part de la mateixa organització social i, de fet, en els últims temps sembla que la tendència és l’agudització del poder penal estatal. Per aquesta raó és imprescindible que la societat disposi de professionals...

Precio a consultar
Escuela de Márketing y Comunicación EMIC

Comercial internacional - estrategias para países

Escuela de Márketing y Comunicación EMIC | Carrera universitaria en Girona
Dar a conocer y comprender que la internacionalización de la empresa requiere unos conocimientos previos sobre el pais donde queremos ir a hacer negocios.

Precio a consultar
Escuela de Márketing y Comunicación EMIC

Diplomatura en comunicación y publicidad empresarial

Escuela de Márketing y Comunicación EMIC | Carrera universitaria en Girona
Cada vez más las empresas toman consciencia de la importancia de gestinar debidamente sus mecanismos de imagen y comunicación.

Precio a consultar
Escuela Universitaria Garbí

Diplomatura en fisioterapia

Escuela Universitaria Garbí | Carrera universitaria en Girona
Es una disciplina sanitaria que, a través de medios físicos, trata los diferentes problemas de salud que afectan al ser humano y que al mismo tiempo tiene un amplio campo de actuación en la prevención de lesiones y enfermedades

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grado en Medicina

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Requisitos: El acceso al Grado puede realizarse mediante: Bachillerato + PAU, o Título de CFGS + PAU, o Pruebas de acceso para mayores de 25, 40 o 45 años, o cualquier otra titulación universitaria, o con titulaciones extranjeras equivalentes y homologables...

8.540 
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Història de l’Art

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Com per a qualsevol altra disciplina humanística, la curiositat intel·lectual, la capacitat expressiva, l’esperit reflexiu i el desig de penetrar en les interioritats del temps històric resulten un equipatge molt útil per avançar pels camins de la història...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Fisioteràpia

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Objetivos: Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Doble titulació grau en Biologia i Ciències Ambientals

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Requisits d’accés Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Cicles formatius de grau superior (CFGS)...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Comptabilitat i Finances

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
El jovent amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Màrqueting

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
En un mercado laboral tan competido como el actual, los nuevos graduados necesitan conocimientos especializados en un área muy concreta para destacar. Nuestro grado, a diferencia del resto, se especializa completamente en marketing para cubrir la demanda...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Comunicació Cultural

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
El Grau de Comunicació Cultural té com a tret distintiu principal el fet d’estar atent al món actual des de disciplines molt diverses del món cultural i humanístic. Per això, els mitjans de comunicació, les produccions culturals més variades i les icones...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Mestre/a d'Educació Infantil

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s’han d’ensenyar a l’escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa a l’escola...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Biologia

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
La biologia és una ciència experimental i, per tant, és bo tenir coneixements bàsics de física i química; també cal el suport de les matemàtiques i la geologia i, com en qualsevol disciplina científica, són importants els idiomes i la informàtica. Com...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Química

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Per accedir als estudis de Química és convenient tenir una sòlida formació en química i haver cursat durant el batxillerat el major nombre possible de de matemàtiques i física. Cal tenir també una bona disposició per a l'experimentació de laboratori....

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Infermeria

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Anatomofisiologia (3106G01001) Nutrició, metabolisme i bioquímica (3106G01003) Bioestadística, Epidemiologia i Demografia. (3106G01004) Psicologia de la salut i habilitats comunicatives (3106G01005) Sistemes d'Informació i...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Psicologia

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
L’estudiant que vulgui cursar els estudis de psicologia ha de tenir una base de coneixements diversa, en la mesura que el camp de coneixement que es vol aprofundir també ho és. L’estudi de la psicologia requereix un interès pels temes filosòfics i epistemològics...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Llengua i Literatura Catalanes

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Comunicació oral i escrita (3102G00001) L’evolució de les societats humanes (3102G00002) Fonaments del llenguatge (3102G00005) Lectures de literatura universal (3102G00012) Lingüística general I (3102G00019) Teoria de la...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
La geografia és la descoberta del món amb la voluntat d'intervenir-hi per millorar-lo. L'estudi de la geografia es troba entre les ciències naturals i les ciències socials. El territori és un àmbit en què es fan presents els conflictes de la nostra societat...

Precio a consultar
UDG - Universitat de Girona.

Grau en Filosofia

UDG - Universitat de Girona. | Carrera universitaria en Girona
Es consideren com a habilitats especialment recomanables per a l'estudi de la Filosofia, la capacitat de comprensió i expressió verbal i les habilitats d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi conceptual. Competències adquirides Conèixer les teories i els...

Precio a consultar