Marketing y publicidad

Marketing y publicidad

Santapau-Pifma

Ciclo formativo presencial

Barcelona


Precio a consultar

Duración : 2 Años

Consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona

Objetivos

Assistència a la investigació comercial. Gestió de màrqueting i comunicació. Atenció al/la client/a, consumidor/a o usuari/ària. Gestió comercial i financera del transport per carretera.

Temario completo de este curso

 • Atenció al client, consumidor i usuari
 • Disseny i elaboració de material de comunicació
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Investigació comercial
 • Treball de camp en la investigació comercial
 • Llançament de productes i serveis
 • Màrqueting digital
 • Mitjans i suports de comunicació
 • Polítiques de màrqueting
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte de màrqueting i publicitat
 • Formació en centres de treball
Ver más