Autorització federativa titulín.

ESCOLA NÀUTICA GIRONA
Precio

A consultar

Atribucions: Govern d’embarcacions d’esbarjo de fins a 6 metres d’eslora i una potència màxima de 40 Kw (54 cv), en navegació diürna en les àrees delimitades per la Capitania Marítima.

Requisitos

Tenir 18 anys o 16 anys amb autorització paterna o del tutor.
Aprovar l’examen teòric corresponent.

Impartición

Curso en Girona

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

Temari

1. Nomenclatura nàutica

1.1. Dimensions. Conceptes d'eslora màxima, mànega màxima, puntal i calat .
1.2. Parts d'una embarcació: proa, popa, estribord, babord, buc, línia de flotació, obra viva i obra morta, costats, amures, través, aletes.
1.3. Estructura, accessoris i elements auxiliars: quilla,passamans, candelers, embornals, cornamuses i bites. Timó. Hèlix: pas, diàmetre, pales i nucli.
1.4. Elements d'amarratge i fondeig: cap, si, gassa, ferm, volta, norai, mort, boia, defensa, gafa. Rem, canya, estropera, guió, balises, àncores d'arada i ruixò.

2. Seguretat

2.1. Precaucions per a no perdre la flotabilitat: aixetes de fons, botzina, desguassos i embornals. Mitjans de buidatge per a embarcacions que naveguin a una distància màxima de quatre milles de la costa.
2.2. Precaucions per a conservar l'estabilitat: concepte d'escora, balanç i capficalls. Distribució de tripulants a bord. Evitar atravessar-se a la mar.
2.3. Emergències. Home a l'aigua: precaucions, maniobra per a alliberar el nàufrag de les hèlices, maniobra de recollida. Maniobra per donar i prendre remolc. Risc en fer combustible: vessadures, gasos explosius en espais tancats. Governar a la mar amb mal temps.
2.4. Equip de seguretat per a embarcacions que naveguin en categoria de navegació "D". Sistemes de buidatge, contraincendis, salvament i personal. Armilles salvavides.
2.5. Comunicacions: telèfon per a emergències marítimes. Canal 16 de VHF.

3. Navegació

3.1. Concepte dels perills per a la navegació: baixos, pedres que vetllen. Concepte de milla nàutica i nus.
3.2. Navegació en aigües poc profundes, rompents. Calats. Precaucions amb banyistes i bussejadors. Precaucions en entrar a platges no abalisades.
3.3. Precaucions en fondejar: tinent, radi de borneig. Llaurar, referències a terra i enfilació. Maniobra de fondeig amb una àncora. Llevar.
3.4. Visibilitat baixa: precaucions que cal prendre per evitar la derrota dels vaixells grans.
3.5. Planificació d'una sortida: autonomia en funció del consum. Previsió meteorològica.

4. Conveni Internacional per a la Prevenció d’abordatges (RIPA)

Regla 03: Definicions.
Regla 05: Vigilància.
Regla 06: Velocitat de seguretat.
Regla 07: Risc d’abordatge.
Regla 08: Maniobra per evitar l’abordatge.
Regla 09: Canals estrets.
Regla 13: Situació d’abast.
Regla 14: Situació de volta trobada.
Regla 15: Situació d’encreuament.
Regla 16: Maniobra de qui cedeix el pas.
Regla 18: Vaixells als quals han de cedir el pas les embarcacions de vela o de propulsió mecànica (Marques de dia corresponents, inclosa la bandera 'A').
Regla 19: Conducta en visibilitat reduïda.
Regla 20: Llums i marques.
Regla 21: Definicions.
Regla 23: Vaixells de propulsió mecànica en navegació.
Regla 25: Vaixells de vela en navegació i embarcacions de rem.
Regla 30: Vaixells fondejats i vaixells varats.
Regla 32: Senyals acústics i lluminosos.

Regla 34: Senyals de maniobra i advertència.
Regla 35: Senyals acústics amb visibilitat reduïda.
Regla 37: Senyals de perill.

5. Abalisament

5.1. Marques laterals de dia, regió 'A'. Significat i identificació.
5.2. Marques de perill aïllat: significat, forma, topall i color.

5.3. Marques especials: significat, forma, topall i color.
5.4. Marques cardinals: significat, forma, topall i color.

6. Legislació

6.1. Atribucions d'aquest títol. Zona de navegació.
6.2. El salvament. Obligació d'auxiliar a les persones.
6.3. Comportaments per protegir el medi ambient.
6.4. Zones prohibides o amb limitacions a la navegació: reserves naturals. Platges (senyalització). Penya-segats.
6.5. Limitacions a la navegació establertes pels reglaments de policia de ports.

7.Propulsió mecànica

7.1. Característiques dels motors forabord, dintre forabord, interior i propulsió a turbina, pel que fa a la seva instal·lació.
7.2. Instruments de control i comandaments de maniobra del motor.
 

Ver más